Terugbetaling raadplegingen op afstand

16 september 2022
Sinds 1 augustus 2022 hanteert het RIZIV een nieuw kader voor de terugbetaling van raadplegingen op afstand. Patiënten betalen alleen het remgeld voor raadplegingen per telefoon of via video.
Online raadplegingen

Sinds de coronacrisis hebben ‘teleraadplegingen’ het mogelijk gemaakt om vanop afstand, zowel telefonisch als via video, in contact te blijven met de behandelende arts. Voor die raadplegingen op afstand geldt sinds 1 augustus 2022 een nieuw, structureel kader, waarbij de patiënt alleen het remgeld betaalt.

Net als voor fysieke raadplegingen betaalt de patiënt bij een raadpleging op afstand een deel van het bedrag zelf: het remgeld.

  • Wie gewoon verzekerd is betaalt 2 euro remgeld voor een telefonische raadpleging en 4 euro voor een videoraadpleging.
  • Wie een verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt 1 euro remgeld.

Terugbetaling van de raadpleging op afstand kan alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De raadpleging gebeurt bij een arts bij wie de patiënt voordien al op raadpleging ging of bij een arts-specialist naar wie de patiënt werd doorverwezen.
  • Een raadpleging op afstand kan alleen op vraag van de patiënt en na een akkoord van de arts.
  • De arts moet tijdens de raadpleging toegang hebben tot het patiëntendossier.

Meer informatie

Laatste aanpassing: 16 september 2022