Levertransplantatie verbetert overlevingskansen bij levertumor uitgezaaid vanuit dikkedarmkanker

6 juni 2024
Patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker naar de lever kunnen geholpen worden met een levertransplantatie, zo bewijst een nieuwe gerandomiseerde studie waaraan UZ Leuven meewerkte.

Als een operatie van de levertumor niet meer mogelijk is, is de standaardbehandeling vandaag chemotherapie. Maar bij zorgvuldig geselecteerde patiënten zorgt de combinatie van chemotherapie en een levertransplantatie voor een opmerkelijke verbetering in overleving. De vijfjaarsoverleving steeg naar 73% bij chemotherapie gecombineerd met een levertransplantatie, tegenover 9% bij de patiënten die enkel chemotherapie kregen. 

Op 2 juni 2024 stelden leverspecialisten op de ASCO-meeting in Chicago de resultaten voor van de TRANSMET-studie. Dat is de eerste gerandomiseerde studie die een vergelijking maakt tussen een behandeling met enkel chemo of een combinatie van chemotherapie en een levertransplantatie bij patiënten die levermetastasen vanuit de dikke darm hebben. De TRANSMET-studie liep in Frankrijk, Italië en België. UZ Leuven coördineerde de studie in België. De resultaten zijn duidelijk: de vijfjaarsoverleving was 73% bij patiënten die chemotherapie en levertransplantatie kregen, tegenover 9% bij de patiënten die enkel chemo kregen.

Na een rigoureus selectieproces werden 94 patiënten met niet-opereerbare levermetastasen gevolgd gedurende 59 maanden. Sommigen kregen chemotherapie en een levertransplantatie, andere kregen uitsluitend chemotherapie. De overlevingsresultaten voor de patiënten die ook een levertransplantatie kregen, zijn vergelijkbaar met de overlevingscijfers van andere patiënten die een levertransplantatie krijgen. Op dit moment is levertransplantatie bij kanker alleen aanvaard als het gaat om kanker die in de lever zelf ontstaat of bij een kleine groep patiënten met levermetastasen vanuit neuroendocriene tumoren. 

Voor jongere kankerpatiënten met een levertumor uit de darm betekent dit de kans op een nieuw leven
prof. dr. Chris Verslype

Prof. dr. Chris Verslype, digestief oncoloog in UZ Leuven: “De studie is uitstekend nieuws voor jongere kankerpatiënten met een levertumor afkomstig uit de darm: voor hen betekent het de kans op een nieuw leven. Deze baanbrekende studie opent de weg om levertransplantatie voortaan ook bij hen toe te laten. Een juiste selectie zal natuurlijk nodig zijn: enkel patiënten met een goede ziektecontrole, die sterk genoeg zijn om een transplantatie aan te kunnen, komen in aanmerking voor een levertransplantatie.”

Prof. dr. Diethard Monbaliu, transplantatiechirurg in UZ Leuven: “Dankzij deze studie hebben we wetenschappelijk bewijs dat we onze kostbare donorlevers ook kunnen inzetten voor patiënten met een levertumor die uitgezaaid is vanuit de darmen. Op dit ogenblik is de lever het enige orgaan dat we transplanteren bij kankerpatiënten. Transplantaties voor leverkanker die ontstaan zijn in de lever zelf maken momenteel bijna een derde uit van alle levertransplantaties in UZ leuven. Nu we dankzij deze studie ook patiënten met leverkankers uitgezaaid vanuit de darmen kunnen transplanteren, zal natuurlijk de vraag toenemen naar meer geschikte donorlevers. Het aanbod van geschikte levers blijft laag. Om aan de vraag te kunnen voldoen, rekenen we op de nieuwe bewaartechnologie met machineperfusie voor donorlevers die we momenteel in UZ Leuven gebruiken. Daardoor kunnen we op een veilige manier levers die vroeger als te hoog risico werden ingeschat toch gebruiken om een levertransplantatie te doen.”

Prof. dr. Hannah van Malenstein, hepatoloog in UZ Leuven: “Het is daarnaast essentieel om na de levertransplantatie de patiënten die een nieuwe lever kregen multidisciplinair op te volgen. Bij patiënten met leverkanker is het extra belangrijk om de immuunsuppressieve medicatie zo laag mogelijk te houden en om de impact en bijwerkingen van de chemotherapie voor en na de transplantatie goed te kunnen inschatten.”

 

Over uitgezaaide darmkanker naar de lever

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 8.000 mensen de diagnose dikkedarmkanker. Ongeveer 20 tot 25% van de patiënten heeft al leveruitzaaiingen wanneer de colorectale kanker voor het eerst ontdekt wordt en 25 tot 30% van de patiënten ontwikkelt levermetastasen later in de ziekte.   

De TRANSMET-studie is een multidisciplinaire samenwerking tussen digestieve oncologie, hepatologie en abdominale transplantatieheelkunde. 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 6 juni 2024