Kunstwerk Het Teken op campus Gasthuisberg in de schijnwerpers

13 november 2019
In de avond en nacht van 13 op 14 november wordt het kunstwerk Het Teken, dat de skyline van campus Gasthuisberg domineert, letterlijk in de schijnwerpers gezet. Het Teken wordt met een blauwe spot verlicht naar aanleiding van de actie Shine a light on diabetes en de jaarlijkse Werelddiabetesdag op 14 november.
Blauwe schijnwerpers op het Teken

Het Teken

 

 

 

 

 

 

De traditie om belangrijke gebouwen tijdens de maand november in een blauwe schijnwerper te zetten om aandacht te vragen voor diabetes ontstond in 2007. Duizenden gebouwen, waaronder het Parthenon en het Empire State Building, werden intussen al letterlijk in de schijnwerpers gezet. Dit jaar is ook het kunstwerk Het Teken, het symbool van UZ Leuven, aan de beurt.

Blauwe cirkel

Het blauwe licht verwijst naar het internationale symbool voor bewustmaking rond diabetes: een blauwe cirkel. Het symbool werd aangenomen na de goedkeuring van de VN-resolutie over diabetes. De blauwe cirkel symboliseert de eenheid en solidariteit binnen de wereldwijde diabetesgemeenschap.

Werelddiabetesdag is officieel door de Verenigde Naties erkend. Het is een samenwerking tussen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Internationale Diabetes Federatie (IDF). In meer dan 160 landen worden activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor diabetes, een aandoening die wereldwijd meer dan vijfhonderd miljoen volwassen en kinderen treft.  

Diabetes en familie

Werelddiabetesdag 2019 staat in het teken van het thema ‘Diabetes en familie’. Daarmee wil de internationale diabetesstichting aandacht vragen voor de rol die de omgeving van de patiënten speelt in hun ziektebeleving. Daarnaast blijft het van groot belang om in te zetten op de educatie en de bewustwording rond diabetes. Mensen beter informeren over de oorzaken, de symptomen en de complicaties van de aandoening voorkomt dat de ziekte te laat of helemaal niet gediagnosticeerd wordt. 

In ons land komt diabetes voor in meer dan 500.000 gezinnen. Meer dan 90 procent van de patiënten heeft type 2 diabetes, dat vooral samenhangt met overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging. Minder vaak voorkomend is type 1 diabetes, een auto-immuunziekte die al op jonge leeftijd kan optreden en een grote alertheid vereist. Patiënten moeten in dat geval levenslang insuline toegediend krijgen.

Hippo & Friends type 1 diabetesfonds

De KU Leuven voert mede dankzij de steun van het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds onderzoek naar de preventie en genezing van type 1 diabetes. Het fonds zet ook in op de sensibilisering rond type 1 diabetes, omdat er nog heel wat misverstanden bestaan over deze ongeneeslijke en chronische ziekte.

Steun het onderzoek naar type 1 diabetes

Naar schatting 40 000 Belgen lijden vandaag aan type 1 diabetes. Op dit moment is er geen manier om de ziekte tegen te houden of te genezen. Wetenschappers geloven wel dat ze op een dag type 1 diabetes zullen kunnen stoppen, maar daarvoor is nog intensief onderzoek nodig.

Wilt u het onderzoek steunen? Dat kan via het universiteitsfonds Hippo & Friends van de KU Leuven. Het fonds stimuleert zowel fundamenteel onderzoek naar een beter begrip van de oorzaken en het ontstaan van type 1 diabetes, als preklinisch onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen ter preventie of interventie van de ziekte. Het fonds wil type 1 diabetes onder de aandacht brengen omdat dit type onvoldoende gekend is.

Steun het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds

Over Het Teken

Het kunstwerk Het Teken vertelt op zijn eigen abstracte manier het verhaal van de levende, rechtopstaande mens, de patiënt, met al zijn wilskracht en dynamisme, maar ook het verhaal van de kwetsbaarheid van lichaam en geest. Het Teken duidt op het belang van het menselijke aspect in een universitair ziekenhuis waar onderzoek, opleiding en klinische zorg hand in hand gaan.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 24 februari 2021