Cardiologische papers van UZ Leuven-artsen behoren tot top 10 wereldwijd

2 februari 2023

Het toonaangevende European Heart Journal selecteert jaarlijks de top 10 beste wetenschappelijke publicaties die het afgelopen jaar binnen de subdisciplines van de cardiologie verschenen. Dit jaar bevat die top 10 twee papers waaraan artsen van UZ Leuven meewerkten. Het team van prof. dr. Lucas Van Aelst onderzocht de mogelijke nevenwerkingen op het hart tijdens een behandeling met immuuntherapie. Prof. dr. Christophe Vandenbriele stelde in samenwerking met het team hart- en vaatziekten en internationale collega’s een protocol op dat bloedverdunnende medicatie optimaal helpt te doseren bij kritiek zieke patiënten.

Verhoogde waakzaamheid nodig naar cardiovasculaire nevenwerkingen van immuuntherapie

Immuuntherapie schakelt het eigen afweersysteem van een kankerpatiënt in om de ziekte te bestrijden. Deze behandeling is een van de belangrijkste doorbraken van de jongste jaren. Er wordt zelfs gesproken van een revolutionair nieuw geneesmiddel: immuuntherapie zorgt voor een reële genezingskans bij voorheen moeilijk te behandelen kankers. De therapie kan echter belangrijke nevenwerkingen met zich meebrengen.

Cardiovasculair onderzoek kan gevaarlijke nevenwerkingen op het hart voorkomen.
Prof. dr. Lucas Van Aelst

Prof. dr. Lucas Van Aelst: “Bij immuuntherapie werden nevenwerkingen op het hart vaak als zeldzaam beschouwd. Onze studie stelt deze misvatting bij en toont aan dat frequente hart- en vaatziekten, met name hartfalen, hartinfarcten en beroertes, zich meer voordoen bij patiënten onder immuuntherapie dan bij een controlegroep, namelijk bij ruim 10 procent van alle patiënten. Vooral oudere personen of patiënten met vooraf bestaande hartkwalen lopen dit risico. Deze studie benadrukt het belang van cardiovasculair onderzoek vóór en een verhoogde waakzaamheid tijdens behandeling met immuuntherapie. Zo kunnen ernstige nevenwerkingen op het hart voorkomen worden.​”

Nieuw protocol om bloedstolling te voorkomen bij patiënten met hartpomp

Bloedingen en trombose zijn de hoofdoorzaken van overlijden bij kritiek zieke patiënten ondersteund door mechanische hartpompen. Beide kunnen vermeden worden door medicatie die de natuurlijke neiging tot coagulatie of stolling van het bloed regelt, maar deze medicijnen moeten nauwkeurig gedoseerd worden.

Prof. dr. Christophe Vandenbriele: “Het artikel stelt een nieuw praktisch protocol voor om een anticoagulatiebeleid uit te werken met behulp van heparine, een geneesmiddel dat bloedstolsels kan voorkomen of behandelen. Dat protocol ontstond uit een samenwerking tussen clinici van verschillende ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, en wordt niet alleen in onze kritieke diensten maar ook in Britse en Amerikaanse intensieve diensten al geruime tijd als standaard gebruikt. Uit verder onderzoek moet blijken of de standaardisering van dit beleid inderdaad leidt tot hogere overlevingskansen van kritiek zieke patiënten.”

Ons protocol wordt ondertussen al geruime tijd als standaard gebruikt binnen en buiten UZ Leuven.
Prof. dr. Christophe Vandenbriele

Gerelateerd

Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Dit moet van mijn hart

25 augustus 2023
PODCAST - Anke lijdt aan de zeldzame, aangeboren hartaandoening 'Tetralogie van fallot'. De aandoening bepaalt haar hele leven, maar Anke slaagt erin om dit een plaats te geven en een zo normaal mogelijk leven te leiden met haar gezin. Luister naar haar verhaal en de wetenschappelijke uitleg door professor Budts.
Lees meer
Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Extreem duursporten veroorzaakt meer aderverkalking

12 mei 2023
Een onderzoek van Vlaamse cardiologen bracht verrassende resultaten aan het licht: wie al zijn of haar hele leven intensief aan duursport doet, heeft meer kans op kransslagaderverkalking dan wie matig sport of op latere leeftijd begint.
Lees meer
Meer nieuws over "Hart- en vaatziekten"

Intensief duursporten veroorzaakt meer aderverkalking dan gematigd sporten

4 april 2023
Onderzoekers uit verschillende Vlaamse ziekenhuizen onderzochten de relatie tussen duursportbeoefening en slagaderverkalking van het hart. De resultaten bevestigen de gezondheidsvoordelen van een actieve en gezonde levensstijl, maar tonen ook aan dat intensieve duursport geen bijkomende bescherming biedt.
Lees meer
Laatste aanpassing: 22 augustus 2023