Cardiologische papers van UZ Leuven-artsen behoren tot top 10 wereldwijd

2 februari 2023

Het toonaangevende European Heart Journal selecteert jaarlijks de top 10 beste wetenschappelijke publicaties die het afgelopen jaar binnen de subdisciplines van de cardiologie verschenen. Dit jaar bevat die top 10 twee papers waaraan artsen van UZ Leuven meewerkten. Het team van prof. dr. Lucas Van Aelst onderzocht de mogelijke nevenwerkingen op het hart tijdens een behandeling met immuuntherapie. Prof. dr. Christophe Vandenbriele stelde in samenwerking met het team hart- en vaatziekten en internationale collega’s een protocol op dat bloedverdunnende medicatie optimaal helpt te doseren bij kritiek zieke patiënten.

Verhoogde waakzaamheid nodig naar cardiovasculaire nevenwerkingen van immuuntherapie

Immuuntherapie schakelt het eigen afweersysteem van een kankerpatiënt in om de ziekte te bestrijden. Deze behandeling is een van de belangrijkste doorbraken van de jongste jaren. Er wordt zelfs gesproken van een revolutionair nieuw geneesmiddel: immuuntherapie zorgt voor een reële genezingskans bij voorheen moeilijk te behandelen kankers. De therapie kan echter belangrijke nevenwerkingen met zich meebrengen.

Cardiovasculair onderzoek kan gevaarlijke nevenwerkingen op het hart voorkomen.
Prof. dr. Lucas Van Aelst

Prof. dr. Lucas Van Aelst: “Bij immuuntherapie werden nevenwerkingen op het hart vaak als zeldzaam beschouwd. Onze studie stelt deze misvatting bij en toont aan dat frequente hart- en vaatziekten, met name hartfalen, hartinfarcten en beroertes, zich meer voordoen bij patiënten onder immuuntherapie dan bij een controlegroep, namelijk bij ruim 10 procent van alle patiënten. Vooral oudere personen of patiënten met vooraf bestaande hartkwalen lopen dit risico. Deze studie benadrukt het belang van cardiovasculair onderzoek vóór en een verhoogde waakzaamheid tijdens behandeling met immuuntherapie. Zo kunnen ernstige nevenwerkingen op het hart voorkomen worden.​”

Nieuw protocol om bloedstolling te voorkomen bij patiënten met hartpomp

Bloedingen en trombose zijn de hoofdoorzaken van overlijden bij kritiek zieke patiënten ondersteund door mechanische hartpompen. Beide kunnen vermeden worden door medicatie die de natuurlijke neiging tot coagulatie of stolling van het bloed regelt, maar deze medicijnen moeten nauwkeurig gedoseerd worden.

Prof. dr. Christophe Vandenbriele: “Het artikel stelt een nieuw praktisch protocol voor om een anticoagulatiebeleid uit te werken met behulp van heparine, een geneesmiddel dat bloedstolsels kan voorkomen of behandelen. Dat protocol ontstond uit een samenwerking tussen clinici van verschillende ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, en wordt niet alleen in onze kritieke diensten maar ook in Britse en Amerikaanse intensieve diensten al geruime tijd als standaard gebruikt. Uit verder onderzoek moet blijken of de standaardisering van dit beleid inderdaad leidt tot hogere overlevingskansen van kritiek zieke patiënten.”

Ons protocol wordt ondertussen al geruime tijd als standaard gebruikt binnen en buiten UZ Leuven.
Prof. dr. Christophe Vandenbriele

Specialisten

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 23 april 2024