Neuromusculair referentiecentrum voor kinderen

Het NMRC is gespecialiseerd in neuromusculaire ziekten. Bij deze ziekten treedt er een stoornis op in spieren, neuromusculaire junctie, perifere zenuw, motorneuron en/of kleine hersenen waardoor u motorische problemen of gevoelsstoornissen hebt.