Verloop

  • Tijdens de zwangerschapsecho tussen 11 en 13 weken.
  • Meestal in combinatie met bloedafname bij de moeder.

Over nekplooimeting

  • Een nekplooimeting bepaalt het risico op een chromosoomafwijking.
  • De meerderheid van de foetussen met een verdikte nekplooi blijken bij geboorte toch baby's zonder afwijkingen te zijn.
  • Ook met normale echografische beelden is een chromosoomafwijking (zoals het syndroom van Down) niet altijd uit te sluiten.

Meer informatie

Snel naar