Symptomen

De voornaamste kenmerken van MCTD (mixed connective tissue disease) zijn een combinatie van symptomen van systeemsclerose, lupus en polymyositis.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Bloed- en urineonderzoeken
  • Afhankelijk van klachten en afwijkingen bij bloed- en urineonderzoeken zijn nog andere onderzoeken mogelijk.
  • Biopsie van nier, klier, long...

Meer informatie

Snel naar

Links