Symptomen

 • Raynaud fenomeen, zogenaamde winterhanden en wintertenen
 • Verstrakking en verharding van de huid, vooral de ledematen en het gelaat
 • Niet-genezende huidwondjes
 • Gewrichtsklachten
 • Hoest en kortademigheid bij long- of hartaantasting
 • Slokdarm- en maagdarmklachten
 • Risico voor belangrijke bloeddrukstijging met acute nierbeschadiging

Scleroderma renal crisis

Treedt er snel zeer sterke bloeddrukverhoging op? Neem dan onmiddellijk contact op met een arts om het risico op onomkeerbare nierbeschadiging te vermijden.

CREST syndroom

Een bijzondere variant is het CREST syndroom: calcinose, Raynaudfenomeen, esofagale of slokdarmaantasting, sclerodacytylie en teleangiectasieën (uitzetting van bloedvaatjes van de huid).

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • Capillaroscopie
 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.
 • Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.
 • Manometrie van oesophagus (drukmeting van slokdarm)