Systeemsclerose

Sclerodermie
Auto-immuunziekte van het bindweefsel waardoor veel structuren kunnen aangetast zijn. Klassiek is er aantasting van huid en bloedvaten. Daarnaast zijn een wisselend aantal interne organen in de sclerose betrokken, zoals long, hart, maagdarmstelsel (vooral slokdarm) en nier.

Symptomen

  • Raynaud fenomeen, zogenaamde winterhanden en wintertenen
  • Verstrakking en verharding van de huid, vooral de ledematen en het gelaat
  • Niet-genezende huidwondjes
  • Gewrichtsklachten
  • Hoest en kortademigheid bij long- of hartaantasting
  • Slokdarm- en maagdarmklachten
  • Risico voor belangrijke bloeddrukstijging met acute nierbeschadiging

Scleroderma renal crisis

Treedt er snel zeer sterke bloeddrukverhoging op? Neem dan onmiddellijk contact op met een arts om het risico op onomkeerbare nierbeschadiging te vermijden.

CREST syndroom

Een bijzondere variant is het CREST syndroom: calcinose, Raynaudfenomeen, esofagale of slokdarmaantasting, sclerodacytylie en teleangiectasieën (uitzetting van bloedvaatjes van de huid).

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Brochures

Laatste aanpassing: 26 februari 2024