Lupus

SLE (systeemlupus)
Auto-immuun ontstekingsziekte waarbij antistoffen tegen het eigen lichaam in alle organen afwijkingen kunnen veroorzaken. Treft vooral jonge vrouwen.

Afspraken kinderen

Kindergeneeskunde

Symptomen

De symptomen en klachten van lupus zijn extreem wisselend. De meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn:

 • Algemene klachten (koorts, zwaktegevoel, moeheid, …)
 • Raynaud fenomeen
 • Gewrichtsklachten
 • Spierpijnen
 • Huidafwijkingen
 • Mondletsels
 • Klierzwelling
 • Kortademigheid, hoesten
 • Nierafwijkingen
 • Hartafwijkingen
 • Neurologische afwijkingen
 • Risico op trombose

Risicofactoren

 • Blootstelling aan de zon kan een opstoot uitlokken.
 • Sommige geneesmiddelen kunnen een gelijkaardig ziektebeeld veroorzaken, de zogenaamde medicamenteuze lupus.
 • Bij lupus op kinderleeftijd moeten zeldzame genetische oorzaken worden nagekeken.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

Brochures

Laatste aanpassing: 23 mei 2024