Lupus

Auto-immuun ontstekingsziekte waarbij antistoffen tegen het eigen lichaam in alle organen afwijkingen kunnen veroorzaken. Treft vooral jonge vrouwen.

Andere benaming: SLE (systeemlupus)

Maak afspraak

 • Bel 016 34 47 75 (algemene interne geneeskunde, nefrologie, pneumologie), 016 34 25 41 (reumatologie), 016 33 78 70 (dermatologie) of 016 34 39 91 (kindergeneeskunde).

Specialisten


Symptomen

De symptomen en klachten van lupus zijn extreem wisselend. De meest voorkomende ziekteverschijnselen zijn:

 • Algemene klachten (koorts, zwaktegevoel, moeheid, …)
 • Raynaud fenomeen
 • Gewrichtsklachten
 • Spierpijnen
 • Huidafwijkingen
 • Mondletsels
 • Klierzwelling
 • Kortademigheid, hoesten
 • Nierafwijkingen
 • Hartafwijkingen
 • Neurologische afwijkingen
 • Risico op trombose

Risicofactoren

 • Blootstelling aan de zon kan een opstoot uitlokken.
 • Sommige geneesmiddelen kunnen een gelijkaardig ziektebeeld veroorzaken, de zogenaamde medicamenteuze lupus.
 • Bij lupus op kinderleeftijd moeten zeldzame genetische oorzaken worden nagekeken.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloed- en urineonderzoeken
 • Biopsie bij radiologisch onderzoek
  Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.
 • Andere testen (RX, CT of MRI scan, hartonderzoek, longonderzoek, spieren zenuwonderzoek met EMG) zijn afhankelijk van de klachten en de afwijkingen bij de bloed- en urineonderzoeken.

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films

Links


Maak afspraak

 • Bel 016 34 47 75 (algemene interne geneeskunde, nefrologie, pneumologie), 016 34 25 41 (reumatologie), 016 33 78 70 (dermatologie) of 016 34 39 91 (kindergeneeskunde).