Maak een afspraak

 • 016 34 68 80

2 soorten mastocytose

 1. Huidmastocytose: enkel de huid is aangetast.
 2. Systemische mastocytose: meerdere organen zijn aangetast.

Functie van mestcellen

Mestcellen spelen een rol bij de afweer van het lichaam. Bij een wespensteek laten mestcellen bijvoorbeeld  stofjes los die zwelling veroorzaken. Daardoor kan het gif zich niet verder verspreiden. Ook bij hooikoorts spelen mestcellen een rol.

Ongecontroleerde toename mestcellen

Mestcellen mogen pas na een signaal hun werk uitvoeren. Bij een ongecontroleerde toename van mestcellen, komen stofjes vaak zomaar vrij. Dit veroorzaakt verschillende symptomen.

Symptomen

De meest voorkomende kenmerken van mastocytose zijn:

 • Jeuk
 • Roodheid
 • Zwelling van de huid
 • Diarree
 • Buikpijn
 • Hartkloppingen
 • Opvliegers
 • Warm krijgen
 • Pijn in spieren en botten (botontkalking)

Minder frequent voorkomende symptomen van mastocytose zijn:

 • Onwel worden
 • Lage bloeddruk met eventueel verlies van bewustzijn (anafylactische shock)

Ongecontroleerde vermenigvuldiging van mestcellen kan de werking van een bepaald orgaan verstoren.

 • Beenmerg:
  • Bloedarmoede
  • Verhoogde infectie
  • Bloeding
 • Botten: beenbreuk
 • Darmen: slechte opname van voedsel
 • Lever: slechte werking van de lever

Mastocytose veroorzaakt niet altijd symptomen en wordt in die gevallen vaak toevallig ontdekt, bijvoorbeeld via een huidbiopt.

Risicofactoren en erfelijkheid

 • Mastocytose is niet erfelijk of besmettelijk.
 • Soms wordt mastocytose gevonden samen met een andere bloedaandoening (CML, MDS).

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Medicatie om vrijkomen van stofjes uit mestcel te verminderen (Histamine remmers groep I en II)
 • Medicatie om de mestcel te stabiliseren
 • Epi-pen bij hevige reacties
 • Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek om slecht functioneren van andere organen op te sporen, bepalen van tryptase (een marker die bij systemische mastocytose verhoogd is)
 • Huidbiopt bij verdenking en aanwijzingen voor een huidlokalisatie
 • Maag- of darmbiopt
 • Beenmergonderzoek om teveel aan, en afwijkingen van mestcellen aan te tonen
 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • Aandoeningen van skelet opsporen via een ingespoten speurstof (tracer) gevolgd door een scan. Kan ook doorbloeding van skelet in beeld brengen om ontstekingen op te sporen.

 • Meten van de dichtheid van het bot in de wervelzuil en de heup door middel van x-stralen, om het risico op breuken in te kunnen schatten.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak

016 34 68 80

Specialisten