Allergie en COVID-19-vaccinatie

Hebt u vragen rond COVID-19-vaccinatie en uw allergie? Bekijk deze veelgestelde vragen over allergie en COVID-19-vaccinatie.

Veelgestelde vragen

Ja, u mag zich laten vaccineren. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson) mag u toegediend krijgen.

! Enkel mensen met een zeldzame allergie voor één van de hulpstoffen mogen voorlopig dit vaccin niet krijgen. Zij nemen best contact op met hun huisarts en allergie specialist om te kijken wat er mogelijk is. Het gaat om een onmiddellijke of ernstige andere vorm van allergie voor de hulpstoffen polyethyleenglycol (ook wel PEG of macrogrol genaamd) in Pfizer/BioNtech, Moderna of polysorbaat 80 in AstraZeneca of Janssen.

Ja, u mag zich laten vaccineren. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca of Janssen (Johnson & Johnson) mag u toegediend krijgen.

! Bij een contactallergie voor polyethyleenglycol (ook wel PEG of macrogrol genaamd) of polysorbaat 80 neemt u het best contact op met uw arts om de voor- en nadelen van vaccinatie af te wegen. We gaan er echter van uit dat de voordelen van vaccinatie in het geval van een contactallergie groter zijn dan de nadelen. Bij deze allergie verwachten we bij een reactie enkel een lokale of iets uitgebreidere huiduitslag. Uw arts kan mee zoeken naar een gepast COVID-19 vaccin. De overige courante contactallergieën vormen helemaal geen bezwaar voor vaccinatie.

Nota bene: propyleenglycol is niet hetzelfde als PEG/polyethyleenglycol

Nee. We dienen hier geen rekening mee te houden. U mag zich laten vaccineren.

De overgrote meerderheid van de klachten na een vaccin zijn géén gevolg van een allergie. Lokale pijn, zwelling, koorts, algemene ongemakken zijn te verwachten nevenwerkingen.

! Als u eerder een ernstige onmiddellijke allergische reactie ontwikkelde na een vaccin is het nuttig na te gaan bij uw huisarts of u toch uitzonderlijk beter in een ziekenhuis gevaccineerd zou moeten worden. De meeste vaccinaties zullen echter gewoon in een vaccinatiecentrum kunnen doorgaan. Uw huisarts kan hiervoor de richtlijnen volgen en u, zo nodig, doorverwijzen.  

Ja. Zoals andere vaccins, mag u zeker een vaccin voor COVID-19 krijgen. In België werd beslist deze zeldzame groep van patiënten (primaire mastcel aandoeningen) in hospitaal te vaccineren. Uw huisarts kan u hiervoor verwijzen of de ziekenhuizen zullen u pro-actief hiervoor contacteren. Belangrijk te vermelden is dat deze patiënten in het verleden geen verhoogd risico bleken te hebben op reacties bij vaccinaties. Dit is dus een extra voorzorgmaatregel die we inbouwen in België.

Patiënten met enkel een verhoogd basaal tryptase zonder dat er sprake is van een  mastocytose (of monoclonale mastcel aandoening), vallen niet onder deze groep en moeten niet in het ziekenhuis gevaccineerd worden.

Als iemand herhaalde ernstige onmiddellijke reacties (anafylaxie) ontwikkelde waarbij er na evaluatie door een arts (allergoloog) geen oorzaak gevonden werd, spreekt de arts van ‘idiopathische’ (dit wil zeggen: we weten niet van waar het komt) ‘anafylaxie’ (dit is een ernstige onmiddellijke en kortdurende reactie die veelal gepaard gaat met netelroos, zwellingen van lippen of oogleden, bloeddrukdaling en soms ook luchtweg of maagdarmproblemen).

Uw arts kan u verwijzen indien u deze problematiek zou hebben.

Als u ooit een ernstige onmiddellijke allergische reactie had na toediening (<30 minuten à 1 uur) van een vaccin, neemt u het best contact op met uw arts.

Als u een mogelijke allergie hebt voor een hulpstof in één van de vaccins. De link naar de bijsluiter kan u hieronder vinden. Informatie over deze hulpstoffen vind u in een eerdere vraag.

Symptomen van een ernstige onmiddellijke allergische reactie zijn netelroos over het hele lichaam (urticaria), jeuk, gezwollen lip, tong, ogen, kortademigheid, piepen, abnormaal lage bloeddruk (hypotensie) tot zelfs bewustzijnsverlies. De reactie treedt plots op en duurt veelal ook niet lang. Uw arts dient het onderscheid te maken met andere reacties die niets te maken hebben met allergie.

Ook hier dien je best je arts te raadplegen. De meerderheid van de klachten zijn niet allergisch en vallen onder de ‘te verwachten’ nevenwerkingen. Enkel zo er sprake is van een ernstige reactie, dien je doorverwezen te worden voor nazicht.

De bijsluiters van de vaccins kunt u hier bekijken:

U vindt alle betrouwbare info op de website van de overheid.

U vindt alle betrouwbare info op de website van de overheid.

Over allergie en anafylaxie

Een allergie is een abnormale reactie van het afweersysteem op bepaalde stoffen die op zichzelf onschadelijk zijn (allergenen). Een allergische reactie kan onmiddellijk (binnen het uur na blootstelling) of laattijdig (vanaf één uur na blootstelling) optreden, en zowel mild als ernstig zijn.

Bij een ernstige onmiddellijke allergische reactie spreekt men vaak van anafylaxie. Bij anafylaxie zijn meerdere organen betrokken zoals de huid, de luchtwegen, hart en bloedvaten en het maagdarmsysteem.

Meer weten over COVID-19-vaccinatie?

U vindt alle betrouwbare info op de website van de overheid.

 

 

Voor verwijzers en vaccinatiecentra

Laatste aanpassing: 22 juni 2021