Symptomen

De meest voorkomende symptomen van huidmastocytose zijn:

 • Kleine of grote vlekjes op de huid, solitair of multipel, roodbruin.
 • Opzwellen van deze vlekjes na wrijving.
 • Flushing in het gelaat na prikkeling van de vlekken.
 • Soms veralgemeende symptomen (maagdarmlast, hoofdpijn, botpijn, anafylaxie…)

Risicofactoren

 • Meestal zijn dit verworven letsels.
 • Heel uitzonderlijk zijn familiale gevallen.

Over cutane mastocytose en mestcellen

 • Cutane mastocytose komt meer bij kinderen voor.
 • Mestcellen zijn cellen die bij iedereen aanwezig zijn en een rol spelen bij ontstekingsreacties in de huid en/of andere organen.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Geen, omdat de meeste letsels spontaan verdwijnen.
 • Antihistaminica
 • Medicatie die hetzij de mestcel minder prikkelbaar maakt, hetzij de stoffen die vrijgezet worden tegenwerkt.
 • Vermijden van uitlokkende factoren, zoals insectenbeten, voorzorgsmaatregelen bij anesthesie...

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedafname
 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • Beenmergpunctie is slechts uitzonderlijk nodig.

Meer informatie

Snel naar

Links

Contact

Maak een afspraak


Specialisten