Symptomen

De meest voorkomende symptomen van huidmastocytose zijn:

 • Kleine of grote vlekjes op de huid, solitair of multipel, roodbruin.
 • Opzwellen van deze vlekjes na wrijving.
 • Flushing in het gelaat na prikkeling van de vlekken.
 • Soms veralgemeende symptomen (maagdarmlast, hoofdpijn, botpijn, anafylaxie…)

Risicofactoren

 • Meestal zijn dit verworven letsels.
 • Heel uitzonderlijk zijn familiale gevallen.

Over cutane mastocytose en mestcellen

 • Cutane mastocytose komt meer bij kinderen voor.
 • Mestcellen zijn cellen die bij iedereen aanwezig zijn en een rol spelen bij ontstekingsreacties in de huid en/of andere organen.

Behandeling

Below you can find a number of possible treatments for this disorder. After the correct diagnosis, your doctor and the other doctors of the team will choose the best solution for you. This means that your treatment can deviate from the therapies listed below.

 • Geen, omdat de meeste letsels spontaan verdwijnen.
 • Antihistaminica
 • Medicatie die hetzij de mestcel minder prikkelbaar maakt, hetzij de stoffen die vrijgezet worden tegenwerkt.
 • Vermijden van uitlokkende factoren, zoals insectenbeten, voorzorgsmaatregelen bij anesthesie...

Onderzoeken en diagnose

For this suspected or known disorder, one or more of the following examinations will be performed.

 • Bloedafname
 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • Beenmergpunctie is slechts uitzonderlijk nodig.

Meer informatie

Snel naar

Links

Contact

Maak een afspraak


Specialisten