Screening longtransplantatie: criteria en voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor een longtransplantatie, hangt af van verschillende criteria. Omdat een longtransplantatie een grote impact heeft op uw leven, zijn er ook belangrijke voorwaarden waaraan u moet voldoen. Om na te gaan of u de geschikte kandidaat bent, zijn er heel wat onderzoeken vooraf nodig.

Komt u in aanmerking voor longtransplantatie?

U bent een geschikte kandidaat voor longtransplantatie, als u voldoet aan volgende criteria.

 • U hebt een chronische longaandoening die zich in een eindstadium bevindt.
 • Uw bestaande medische behandeling is ontoereikend.
 • Er bestaat geen medische behandeling (meer) voor u.
 • U bent trouw aan uw huidige therapie en bent bereid om uw therapie na transplantatie nauwkeurig verder te zetten.

Voorwaarden

Een transplantatie heeft een grote impact op uw leven. Voor u deze keuze maakt, moet u bereid zijn om veranderingen in uw huidige levensstijl door te voeren.

Dit houdt in:

 • levenslange opvolging door het transplantatieteam
 • inzicht verwerven in uw ziektetoestand
 • levenslange en stipte inname van medicatie
 • volgen van een revalidatieprogramma
 • nakomen van gemaakte afspraken
 • U bent minimaal 6 maanden gestopt met roken.
 • Leeftijd:
  • Maximaal 65 jaar voor een longtransplantatie
  • Maximaal 50 jaar voor een hart- en longtransplantatie

Screening

Waarom is een pré-transplantatiescreening nodig?

Waaruit bestaat een pré-transplantatiescreening?

Tijdens een korte opname zullen alle nodige onderzoeken gebeuren die noodzakelijk zijn om na te gaan of u een geschikte kandidaat bent voor een longtransplantatie. Omdat hart en de longen nauw samenwerken, zal ook uw hart grondig onderzocht worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste onderzoeken.

Longen

Meten van de werking en de inhoud van de longen. Hierbij wordt een spirometer gebruikt. Een spirometrie wordt uitgevoerd bij mensen die vaak last hebben van kortademigheid.
Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.
Praktische en eenvoudige test om uw inspanningscapaciteit te meten. De zes minuten-wandeltest meet de afstand die u kunt afleggen binnen 6 minuten.
Meten van de maximale spierkracht van uw adem-, hand- en bovenbeenspieren. De ademspieren zijn de motor van uw ademhaling. Een verminderde spierkracht kan effect hebben op kortademigheid of hoesten.
Fietstest om uw conditie en inspanningsmogelijkheid te meten. U zal dus een maximale inspanning moeten leveren.
Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij de longarts in uw luchtwegen kijkt met behulp van een bronchoscoop. De bronchoscoop wordt via uw mond of neus tussen de stembanden naar de luchtwegen geleid.
Beeldvormingsonderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsdeel worden gemaakt. De computer zet die beelden om in nauwkeurige beelden van botten, organen en weefsels.
Longproblemen (doorbloeding en ventilatie) opsporen via een ingeademd radioactief gas en een ingespoten speurstof (tracer), gevolgd door een scan van de longen.

Evaluatie

Eenmaal alle testen zijn afgerond, worden de resultaten besproken door het transplantatieteam.

Er zijn verschillende mogelijke uitkomsten:

Transplantatie is te vroeg

Uw longaandoening bevindt zich nog in een te vroeg stadium voor transplantatie. U zal op regelmatige basis worden opgevolgd door uw eigen pneumoloog, in samenspraak met de transplantatiearts van UZ Leuven. Deze zal uw toestand opvolgen en u op het juiste moment op de transplantatielijst plaatsen.

Verder onderzoek is noodzakelijk

Het kan gebeuren dat op basis van de resultaten van uw onderzoeken bepaalde medische of chirurgische problemen naar voor komen die verder moeten worden uitgeklaard, alvorens een definitieve beslissing kan genomen worden.

Transplantatie is een te groot risico

Uit de onderzoeken kan blijken dat een transplantatie een te groot risico vormt voor uw gezondheid of uw overleving na transplantatie kan bedreigen. Dit wordt uitgebreid met u besproken door de transplantatiearts.

U komt in aanmerking voor transplantatie

Als er geen contra-indicaties worden weerhouden voor transplantatie, wordt u geactiveerd op de wachtlijst. 

Nog vragen?

Laatste aanpassing: 24 april 2023