Donorlongen van 70-plussers zijn evenwaardige optie bij longtransplantatie

25 april 2023
Leuvense onderzoekers bevestigen dat longen van oudere donoren even goede uitkomst bieden als die van jongere personen

Elk jaar voeren artsen in UZ Leuven meer dan 100 longtransplantaties uit © UZ Leuven

Een studie door onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven toont voor het eerst statistisch aan dat longen van oudere, overleden personen (70+) die in goede conditie verkeren even effectief en veilig zijn als die van jongere longdonoren. De donorlongen kunnen nog perfect dienen voor 50- tot 65-jarigen die in aanmerking komen voor een longtransplantatie. Het resultaat bij een transplantatie is hetzelfde, zowel op korte als lange termijn. Dat is uitstekend nieuws voor de lange wachtlijsten die er nog altijd zijn voor longtransplantatie. Ondanks tal van vernieuwingen in het domein van de longtransplantatie blijft een gebrek aan donorlongen een uitdaging.

Prof. dr. Laurens Ceulemans, transplantatiechirurg in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie: “Onze studie levert wetenschappelijk bewijs dat we het aantal potentiële longdonoren nu veiliger kunnen uitbreiden, zeker in landen waar men vooral jonge donoren gebruikt. Een grotere donorpool betekent voor patiënten dat de wachttijd voor een longtransplantatie kan afnemen, wat voor een heel aantal mensen het verschil kan betekenen. Dat is goed nieuws, want de wachttijd neemt jaar na jaar toe en de coronapandemie heeft deze met nog enkele maanden verlengd."

Longen van mensen boven de 70 die in goede conditie verkeren, kunnen nog perfect geschikt zijn voor 50- tot 65-jarigen

Afweging van risicofactoren

De selectie van donorlongen en andere organen na overlijden is een zorgvuldig proces, waaraan steeds een nauwgezette inspectie voorafgaat waarbij de donoren aan verschillende criteria en voorwaarden moeten voldoen. Zaken als rookgedrag, medische achtergrond (zoals infecties of chronische ziekten), en blootstelling aan luchtvervuiling worden grondig onder de loep genomen als potentiële risicofactoren. Artsen wegen die factoren telkens af tegen de urgentie van transplantatie en de wachttijd van de kandidaat. ​

Het versoepelen van het ouderdomscriterium hangt dan ook samen met het besef dat de biologische leeftijd van longweefsel, beïnvloed door onder andere de levensstijl, meer doorslaggevend kan zijn dan de kalenderleeftijd: “Niemand is te oud om longen af te staan voor een transplantatie”, benadrukt prof. dr. Laurens Ceulemans. “Longen van mensen boven de 70 die in goede conditie verkeren, kunnen nog perfect geschikt zijn voor 50- tot 65-jarigen die wachten op een longtransplantatie.” ​

Meer informatie

Het onderzoek steunt op data uit patiëntendossiers verzameld in UZ Leuven tussen 2010 en 2020. De resultaten werden gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Annals of Surgery.

In België is iedereen na het overlijden automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij daartegen uitdrukkelijk verzet werd geuit tijdens het leven.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 25 april 2023