Ergospirometrie

Fietstest om uw conditie en inspanningsmogelijkheid te meten. U zal dus een maximale inspanning moeten leveren.

Afspraken

Functiemetingen 6

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

  • Vermijd zware inspanningen in de 4 uren voor het onderzoek.
  • Draag comfortabele kleding en schoenen.
  • Zorg steeds dat u gegeten hebt (géén zware maaltijd).

Voor een betrouwbare uitslag raden wij u aan om gedurende 4 uur voor het onderzoek niet te roken.

Verloop

Duur: 60 minuten

  • Het onderzoek start steeds met een basislongfunctie (spirometrie).
  • U neemt plaats op een fiets.
  • Er worden electrodenklevers op uw bovenlichaam geplakt om de werking van uw hart te controleren (EKG).
  • Een bloeddrukmanchet wordt aan een arm en een zuurstofsaturatiemeter aan de vinger bevestigd.
  • Het fietsen begint heel licht en wordt vervolgens elke minuut zwaarder.
  • Tijdens het fietsen wordt de in- en uitgeademde lucht gemeten.

De concentratie van de zuurstof en het koolzuur worden met elkaar vergeleken en dat levert informatie op over uw conditie en inspanningsmogelijkheid.

Soms heeft de arts bloed uit uw slagader nodig voor en na het onderzoek.

ergospirometrie

Veilig

De inspanningstest is een veilig onderzoek. De fysieke inspanning is belastend, maar ongevaarlijk.

U wordt tijdens het onderzoek voortdurend in de gaten gehouden door een arts.

Laatste aanpassing: 26 augustus 2021