Psychologische ondersteuning bij de neurologische geheugenkliniek

De geheugenkliniek van de dienst neurologie richt zich op de diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met cognitieve stoornissen en dementie, gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van geheugen, taal, aandacht, visuele herkenning, gedrag of persoonlijkheid. Wanneer een patiënt consulteert met cognitieve klachten, kan de specialist een neuropsychologisch onderzoek aanvragen om het cognitief functioneren in kaart te brengen. Een neuropsychologisch onderzoek gebeurt met andere woorden enkel op doorverwijzing van de huisarts of specialist. De neuropsycholoog zal aan de hand van het medisch dossier en de anamnese een zicht trachten te krijgen op de klachten. Op basis daarvan worden verschillende cognitieve domeinen onderzocht met behulp van gestandaardiseerd diagnostisch materiaal. Vervolgens wordt er, rekening houdend met geslacht,  leeftijd en opleiding van patiënt, een verslag opgemaakt met daarin een evaluatie van diens cognitieve vaardigheden.

Conventie cognitieve revalidatie

Indien een neurodegeneratieve aandoening wordt vastgesteld, kan je beroep doen op de conventie cognitieve revalidatie. De betrokken specialist zal u hierover informeren. Deze conventie komt tegemoet in de kosten voor uw begeleidingsprogramma, waaronder ook de psychologische ondersteuning door de (neuro)psycholoog. Meer informatie kan u terugvinden op onderstaande website. https://www.uzleuven.be/nl/cognitieve-revalidatie

Laatste aanpassing: 19 oktober 2023