Psychologische ondersteuning bij endocrinologie

Obesitas

Overgewicht en obesitas zijn gezondheidsproblemen waarbij diverse factoren betrokken zijn. Zo zijn lichamelijke, genetische en psychologische factoren, uw omgeving en uw levensstijl van belang. Daarom is het aangewezen dat u dit probleem multidisciplinair aanpakt met diëtisten, dokters, chirurgen, kinesitherapeuten en psychologen. Zowel bij bariatrische heelkunde als bij conservatieve behandelingen maakt een psycholoog deel uit van het traject. Obesitas is geen psychische stoornis, maar vaak spelen psychische factoren hierbij wel een belangrijke rol. Zo kunnen motivatie, gedragsveranderingen, emotioneel eten, controleverlies, alcoholgebruik, negatief zelf- en lichaamsbeeld, eetstoornissen, verstoorde perceptie en omgeving een invloed hebben op gewicht. Deze en andere thema’s kunnen tijdens een begeleiding bij een psycholoog aan bod komen.

U krijgt automatisch een intakegesprek bij de psycholoog wanneer u zich aanmeldt voor een multidisciplinaire intakeraadpleging.

Diabetes

Diabetes is een psychisch erg belastende chronische aandoening. Meer dan bij andere chronische ziektes moet u namelijk constant rekening houden met diabeteszorg; wanneer je eet, drinkt en beweegt. Hierdoor is diabetes nooit afwezig. Moeilijk hierbij is de grote eigen verantwoordelijkheid. Bovendien krijgt u bij elke glycemiewaarde een ‘waardeoordeel’. Vaak gaat u hierbij denken in termen van “goed” of “slecht” en dit betrekken op uzelf.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten met diabetes een grotere kans hebben op het ontwikkelen van psychologische klachten zoals depressie, angst, eetproblemen en seksuele problemen. Deze vaak voorkomende klachten samen met de moeilijkheid van de ziekte op zich, maakt dat ook een psycholoog een belangrijke plaats inneemt binnen het diabetesteam. Belangrijke psychologische thema’s bij diabetes zijn gedragsveranderingen, aanpassingsmoeilijkheden, motivatie, prik- of spuitangst, hypo-angst, stress, diabetes burn-out, eetproblemen en de rol van de omgeving. Ook bijvoorbeeld seksuele problemen, concentratie- en geheugenproblemen of omgaan met gevoelens als frustratie en machteloosheid kunnen in een begeleiding aan bod komen. Begeleiding bij een psycholoog kan je helpen je psychisch beter te voelen, maar kan ook bijdragen aan een betere regulatie van je diabetes.

U kan een gesprek aanvragen bij de psycholoog van het diabetesteam bij alle teamleden: educator, diëtist of arts.

Laatste aanpassing: 20 oktober 2023