Diagnostische test aanvragen bij CME

Het CME biedt genetische testen aan die u als zorgverlener voor uw patiënt kunt aanvragen.

Praktisch verloop

Aanvraag

  • Het CME voorziet specifieke aanvraagformulieren voor de verschillende diagnostische testen. Om eventuele fouten en vertragingen te voorkomen, worden bij voorkeur deze formulieren gebruikt, en moeten de aanvragen op een éénduidige wijze worden ingevuld.
  • De aanvrager dient het juiste staal af te nemen voor het gevraagde onderzoek. De instructies staan vermeld op de aanvraagformulieren, of kunnen telefonisch bekomen worden.
  • Elk staal moet voorzien zijn van een correcte identificatie (naam en geboortedatum van de patiënt).
  • Aanvragen kunnen door het laboratorium geweigerd worden, indien ze onvoldoende of onjuiste gegevens bevatten om een resultaat te bekomen dat voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria. Het laboratorium brengt in dit geval de aanvrager onmiddellijk op de hoogte.
  • Stalen verzenden naar het centrum menselijke erfelijkheid (CME). Verstuurt u stalen naar verschillende diensten binnen UZ Leuven? Verpak ze dan apart en zorg voor de juiste adressering per dienst.

Uitvoering

Het laboratorium:

  • Bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, volgens de state-of-the-art procedures en gangbare standaarden.
  • Kan, indien een aanvraag zich uitstrekt tot diagnostische testen die buiten het aanbod van het laboratorium vallen, de aanvraag uitbesteden aan een ander laboratorium in binnen- of buitenland.
  • Zal de restanten van de stalen (meestal DNA, leukocyten of celculturen) na onderzoek bewaren overeenkomstig de eigen procedures, tenzij anders overeengekomen bij de aanvraag.

Rekening

  • Genetisch onderzoek wordt terugbetaald volgens artikel 33 van het KB van 22 november 2012, artikel 33 bis van KB van 18.03.2011 of artikel 33 ter van het KB van 17.5.2019.
  • Het remgeld bedraagt momenteel 8,68 euro en wordt rechtstreeks gefactureerd aan de patiënt.

Externe testen

Voor sommige genetische testen berust het CME op de expertise van andere genetische centra. Info over deze testen staat ook in de labogids.

Laatste aanpassing: 16 oktober 2023