Prenataal en preconceptioneel onderzoek - Genetische test CME

Verschillende prenatale diagnostische tests in het kader van een kinderwens en zwangerschap.

Prenataal onderzoek

1. Invasief prenataal genetisch onderzoek

Onderzoek naar genetische afwijkingen bij de foetus op basis van DNA bekomen met behulp van een invasieve prenatale test (vlokkentest of vruchtwaterpunctie). Gericht prenataal DNA-onderzoek gebeurt enkel wanneer 1 van de ouders (voor dominante en geslachtsgebonden aandoeningen) of beide ouders (voor recessieve aandoeningen) drager zijn van een specifieke genetische aandoening, en alleen na voorafgaande genetische raadpleging met de ouders. Gelieve voor uitzonderlijke gevallen of aandoeningen vooraf contact te nemen met het centrum.

2. NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan worden uitgevoerd vanaf de twaalfde zwangerschapsweek, maar steeds rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de test.

Lees meer over NIPT.

Preconceptioneel onderzoek

Testen in het kader van preconceptioneel onderzoek kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met het fertiliteitscentrum (LUFC), maar ook andere fertiliteitscentra kunnen aanvragen indienen bij het CME.

Bekijk het overzicht van alle genetische testen die worden uitgevoerd voor preconceptioneel onderzoek.

Genetische dragerschapsscreening

De genetische dragerschapsscreening wordt aangeboden in het kader van kinderwens, om koppels waarvan beide partners drager zijn van eenzelfde genetische aandoening op te sporen. De test wordt enkel uitgevoerd indien voor beide partners de aanvraag op één document is ingevuld, en na ontvangst van het toestemmingsformulier ondertekend door beide partners en de aanvrager.

Onderzoek reproductieve genetica

Onderzoek in de context van fertiliteitsproblemen en herhaald miskraam en bij de voorbereiding van medisch geassisteerde voortplanting.

Aanvraagformulier onderzoek reproductieve genetica

Pre-implantatie genetische testing

Pre-implantatie genetische testing (PGT) wordt toegepast bij koppels die drager zijn van een monogene of chromosomale afwijking en deze niet willen doorgeven aan hun potentiële kinderen.

Medisch verantwoordelijken

Technisch verantwoordelijken

Laatste aanpassing: 5 april 2024