Europees netwerk INNODIA belangrijke stap in onderzoek naar type 1-diabetes

INNODIA is een consortium van 40 Europese partners, waarvan 31 academische centra zoals KU Leuven/UZ Leuven, 6 industriële partners, een kleinschalige onderneming en 2 patiëntenorganisaties die hun kennis en ervaring samenbrengen met één gemeenschappelijk doel: "diabetes type 1 bestrijden".

Cruciale rol voor de patiënt - PAC

Een hoofdprioriteit van INNODIA is ervoor zorgen dat de noden en problemen van patiënten met T1D centraal staan binnen het project. Deze betrokkenheid van patiënten wordt gewaarborgd door een Patient Advisory Committee (PAC).

Het PAC geeft gehoor aan de ervaringen, opinies en wensen van patiënten en hun familieleden, zodat de doelstellingen en strategieën van INNODIA nauw aansluiten bij de doelstellingen van personen die door T1D zijn getroffen en ermee leven. Doordat het PAC de stem van patiënten en hun familie duidelijk laat horen binnen INNODIA, heeft het project een patiëntgerichte aanpak en biedt het specifieke uitkomsten om het leven van personen met T1D mogelijk te verbeteren.

Op https://innodia.eu/nl/pac/ vindt u het verhaal van een aantal leden van de PAC en hun rol in INNODIA (video).

Start klinische studies

Op dinsdag 15 december 2020 kreeg de eerste type 1 diabetes patiënt een veelbelovend geneesmiddel genaamd MELD-ATG in INNODIA. Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om diabetes type 1 te voorkomen en in de toekomst te genezen. Kinderen, adolescenten en jong-volwassenen die de afgelopen 6 weken gediagnosticeerd werden met type 1 diabetes kunnen nu deelnemen aan dit project.

4 klinische studies voor kinderen, jong adolescenten en volwassenen.

Deze klinische studies hebben als doel de immuun aanval van het lichaam op de insuline producerende bètacel tegen te gaan bij nieuw gediagnosticeerde mensen met type 1 diabetes. Door die immuun aanval op de bètacel, kan deze laatste geen insuline meer produceren en dit leidt tot het ontwikkelen van de ziekte. INNODIA is vastberaden een manier te vinden om dit proces te stoppen en op termijn te voorkomen.

Als het geneesmiddel succesvol blijkt, zal het behoud van de insulineproductiecapaciteit van het lichaam de bloedglucosecontrole van de deelnemers verbeteren, wat essentieel is voor de levenskwaliteit van mensen die leven met de ziekte. Een goede bloedsuikercontrole leidt tot betere fysieke en mentale gezondheidsresultaten en voorkomt complicaties zoals nieraandoeningen, voetproblemen en blindheid.

Het Innovative Medicines Initiative van de Europese Commissie keurde in 2019 een bijkomend luik goed van het werk rond biomerkers en preventie van type 1 diabetes. Dit bijkomend luik bouwt voort op de sterke basis van INNODIA en heet INNODIA HARVEST. In dit onderzoeksnetwerk werd een bijkomend, nog ambitieuzer programma voorgesteld, gericht op het ‘oogsten’ van de bevindingen die reeds uit INNODIA voortgevloeid zijn. Consolidatie en innovatie staan hier centraal. Dankzij een bijkomend budget van 12 miljoen euro kunnen er binnen INNODIA HARVEST meerdere klinische studies worden uitgevoerd.

Over INNODIA

INNODIA is een Europees consortium dat streeft naar een concrete vooruitgang op vlak van voorspellen, ontwikkelen, evalueren en voorkomen van type 1 diabetes. Over heel Europa worden bloedstalen en andere gegevens van nieuwe patiënten met type 1 diabetes en eerstegraads familieleden verzameld, om zo de evolutie van de ziekte bij deze personen te kunnen bestuderen. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe tools, waaronder biomerkers, ziektemodellen en klinische studieparadigma’s. INNODIA beschikt over een geïntegreerde database voor de verwerking van data van klinische en experimentele bronnen. Met deze database is het mogelijk om interacties tussen fenotype, genetische, immune en metabolische paden in kaart te brengen en te modelleren.

‘Op die manier hopen we beter inzicht te krijgen in de relatie tussen veranderingen in de bètacel functie, immuun profielen, genetische en omgevingsfactoren en hun rol in het ontstaan van de ziekte’, zegt professor Chantal Mathieu, verbonden aan KU Leuven/UZ Leuven en tevens coördinator van INNODIA.

Om de bloedstalen en data over heel Europa te kunnen verzamelen, heeft het consortium een groeiend netwerk in Europese ziekenhuizen uitgebouwd. Dit netwerk wordt ook ingezet voor klinische studies, die ondertussen van start zijn gegaan.

INNODIA kan rekenen op een budget van 40 miljoen euro, onder andere afkomstig van het Innovative Medicines Initiative (IMI), een partnerschap van de Europese Unie, de Europese farmaceutische industrie, en twee Amerikaanse liefdadigheidsorganisaties.

Laatste aanpassing: 1 februari 2021