Nieuw Europees netwerk belangrijke stap in onderzoek naar type 1-diabetes

14 november 2016
Europese onderzoekers starten een nieuwe databank om bloedstalen en andere gegevens van patiënten met type 1-diabetes en hun familieleden in te zamelen. Zo willen ze de evolutie van de ziekte bij deze personen nauwgezet bestuderen en een beter inzicht krijgen in de ziekte.
INNODIA logo

INNODIA is een grootschalig Europees consortium over type 1-diabetes

INNODIA

Het project maakt deel uit van INNODIA, een grootschalig Europees consortium over type 1-diabetes, waarbij onderzoekers een beter inzicht willen krijgen in de ziekte en het pad effenen voor nieuwe therapieën om de ziekte te voorkomen en te genezen. Over heel Europa zullen bloedstalen en andere gegevens van nieuwe patiënten met type 1-diabetes en eerstegraads familieleden verzameld worden, om zo de evolutie van de ziekte bij deze personen te kunnen bestuderen. ‘Zo zullen we in staat zijn om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen veranderingen in de bètacel functie, immuunprofielen, genetische en omgevingsfactoren en hun rol in het ontstaan van de ziekte’, zegt professor Chantal Mathieu, verbonden aan KU Leuven/UZ Leuven en tevens coördinator van INNODIA.

Om de bloedstalen en data over heel Europa te kunnen verzamelen, heeft het consortium een netwerk in Europese ziekenhuizen uitgebouwd, dat ook zal ingezet worden voor klinische studies die binnenkort van start gaan.

Cruciale rol voor de patiënt

INNODIA bundelt de krachten van de academische wereld en de industrie, maar betrekt ook patiënten en hun families.  Hun advies was van cruciaal belang bij het opzetten van de databank en bijhorend netwerk. ‘In nauwe samenwerking met de patiënten hebben we niet alleen procedures voor opvolging ontwikkeld, maar ook informatiebrochures, geïnformeerde toestemmingen en materialen die nodig zijn voor het verzamelen van gegevens en het creëren van een levende biobank,' stelt professor David Dunger van de Universiteit van Cambridge, die de inzameling van de bloedstalen en data coördineert binnen INNODIA. Op https://www.innodia.eu/ vindt u het verhaal van patiënt Kyle, en zijn rol in INNODIA (video).

Over type 1-diabetes

Er bestaat nog heel wat onduidelijk over type 1-diabetes, dat vooral ontstaat op jonge leeftijd. Type 1-diabetes kan zich op elke leeftijd manifesteren, maar vooral kinderen en jongvolwassenen worden getroffen. Wat zijn de uitlokkende factoren en welke elementen spelen een rol in de evolutie van de aandoening? Dat zijn vragen waarop we nog geen definitieve antwoorden hebben. Ze zijn evenwel belangrijk als we de aandoening adequater willen behandelen. Hoewel type 1-diabetes minder frequent is dan type 2, gaat het wereldwijd wel nog altijd over 17 miljoen patiënten.

Over Innodia

INNODIA is een consortium van 33 Europese partners, waarvan 26 academische centra zoals KU Leuven/UZ Leuven. INNODIA verenigt een dreamteam van fundamenteel, translationeel en klinisch academische onderzoekers, en de belangrijkste farmaceutische bedrijven die actief zijn in het diabetesonderzoek. Het consortium streeft naar een concrete vooruitgang op vlak van voorspellen, ontwikkelen, evalueren en voorkomen van type 1-diabetes. Dat gebeurt aan de hand van nieuwe tools, waaronder biomerkers, ziektemodellen en klinische studieparadigma’s. Er komt onder andere een geïntegreerde database voor de verwerking van data van klinische en experimentele bronnen. Ook wordt het mogelijk om met de database interacties tussen fenotype, genetische, immune en metabolische paden in kaart te brengen en te modelleren.

INNODIA kan rekenen op een budget van 36,5 miljoen euro, onder andere afkomstig van het Innovative Medicines Initiative (IMI), een partnerschap van de Europese Unie, de Europese farmaceutische industrie, en twee Amerikaanse liefdadigheidsorganisaties.

Lees meer over INNODIA

Gerelateerd

Meer nieuws over "Diabetes type 1"

Glucosesensor met alarm heeft grote meerwaarde bij diabetes type 1

3 juni 2021
Een studie van zes Belgische diabetescentra bij 254 patiënten met diabetes type 1 vergeleek twee types toestellen om de bloedsuikerwaarde op te volgen. De onderzoekers tonen onomstotelijk aan dat het type mét alarm tot een betere bloedsuikercontrole leidt en de patiënten meer gemoedsrust biedt.
Lees meer
Meer nieuws over "Diabetes type 1"

Type 1 diabetes zorgt niet voor verhoogd risico op ziekenhuisopname voor COVID-19

13 juli 2020
De voorbije maanden werd aangenomen dat patiënten met diabetes een hoger risico lopen op een ziekenhuisopname voor COVID-19. Onderzoekers van UZ Leuven en OLV Aalst hebben nu voor het eerst objectief aangetoond dat patiënten met type 1 diabetes geen verhoogd risico lopen.
Lees meer
Meer nieuws over "Diabetes type 1"

Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft groen licht voor richtlijnen klinische studies naar type 1-diabetes

13 maart 2020
INNODIA gaat een stap verder in de strijd tegen type 1-diabetes. Na positief advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) voor hun 'Masterprotocol voor klinische studies', kunnen studies opgezet worden met als doel de ziekte tegen te houden.
Lees meer
Laatste aanpassing: 1 februari 2021