Vruchtwaterpunctie

Amniocentese
Afnemen van vruchtwater bij vermoeden van een verhoogd risico op een genetische aandoening bij uw baby.

Voorwaarden

  • Vanaf 15 weken zwangerschap.
  • Bij vermoeden van een verhoogd risico op een genetische aandoening bij uw baby.
  • Om andere gegevens over de gezondheid van de foetus te verkrijgen, zoals bijv. infectieuze aandoeningen, rhesusprobleem, ...

Verloop

Duur: 30 minuten

Een vruchtwaterpunctie gebeurt in het echocentrum.

Eerst wordt een echografie uitgevoerd.

  • Onder echogeleide wordt een dunne naald door de buikwand heen tot in het vruchtwater gebracht.
  • Vervolgens wordt 15 à 20 ml water opgezogen.
  • Het vruchtwater wordt vervolgens onderzocht op afwijkingen.

Resultaat

  • Het volledige chromosomenonderzoek (karyotype) duurt ongeveer 1 week.
  • De snelle test (FISH) voor mongolisme of het syndroom van Down geeft na 2 tot 4 dagen uitsluitsel.

Risicofactoren

Het bijkomende risico op een miskraam als gevolg van een vruchtwaterpunctie wordt geschat op 0,3%. Dit risico verkleint naarmate de zwangerschap verder gevorderd is.

Nazorg

Na het onderzoek doet u het best 2 dagen rustig aan.

Over vruchtwaterpunctie

In het vruchtwater zijn cellen aanwezig die afkomstig zijn van de huid en de slijmvliezen van de foetus. Door onderzoek van deze cellen in een genetisch laboratorium kan het chromosomaal patroon van de foetus in kaart worden gebracht.

Laatste aanpassing: 16 juni 2021