Maak een afspraak

 • 016 34 48 00 (volwassenen) of 016 34 39 91 (kinderen en jongeren)

Eerste raadpleging

Komt u voor de eerste maal naar de consultatie epilepsie? Vul dan deze vragenlijst in (pdf).

Kortsluiting in de hersenen

Het precieze effect van deze 'kortsluiting' hangt af van de zenuwcellen die erbij betrokken zijn. Voorbeelden:

 • Verstijven
 • Vreemde geuren ruiken
 • Ongecontroleerde bewegingen maken
 • Even afwezig zijn

Wanneer er geen aanval is, werken de hersenen meestal weer normaal en is er aan de persoon met epilepsie niets te merken.

Soorten epileptische aanvallen

Er zijn 2 groepen epileptische aanvallen, ingedeeld volgens de plaats waar de storing begint.

Focale aanvallen

Focale aanvallen beginnen in een bepaald hersengebied. Er zijn 3 soorten focale aanvallen

Focale aanval met intacte gewaarwording

U blijft bewust en helder. U beseft dus goed dat u een aanval heeft en kunt ook beschrijven wat u voelt.

Deze aanvallen kunnen zich op verschillende manieren uiten, afhankelijk van het deel van de hersenen waar de aanval plaatsvindt.

 • Motorisch: plotse trekkingen of schokkingen
 • Sensorisch: plotse gewaarwording zoals iets voelen (tintelingen), zien (lichtflitsen, kleuren), horen, ruiken of smaken
 • Autonoom: bleek of rood worden, zweten, kippenvel krijgen, hartkloppingen, ...
 • Emotioneel: vreemd gevoel, angst, verstoord tijdsbesef, déja vu, ...

Focale aanval met verminderde gewaarwording

Er is een daling of verlies van het bewustzijn of de gewaarwording. Een focale aanval met intacte gewaarwording kan overgaan naar een focale aanval met verminderde gewaarwording.

Ook focale aanvallen met verminderde gewaarwording kunnen zich op allerlei manieren uiten, afhankelijk van de betrokken zone van de hersenen:

 • geen reactie wanneer de patiënt wordt aangesproken
 • geen reactie op pijnprikkels
 • de patiënt herkent geen mensen
 • onbewust uitvoeren van automatische handelingen (bv. handen wrijven, wriemelen, rondlopen, ...)
 • een starende blik
 • vreemde bewegingen met het gezicht (grimassen, smakken, slikken, ...)
 • steeds hetzelfde herhalen
 • schreeuwen
 • fietsende bewegingen met beide benen
 • een arm verstijft
 • ...

Focaal naar bilateraal tonisch-clonische aanval

Deze aanvallen beginnen als een focale aanval met intacte of verminderde gewaarwording. De plaatselijke kortsluiting in de hersenen breidt zich echter uit naar de gehele hersenen.

Tijdens een focaal naar bilateraal tonisch-clonische aanval bent u bewusteloos en maakt u schokkende bewegingen. Dit wordt ook wel een ‘grand mal’ of grote aanval genoemd. Het is dit soort aanval wat de mensen vaak vereenzelvigen met epilepsie.

Gegeneraliseerde aanvallen

Gegeneraliseerde aanvallen beginnen verspreid over beide hersenhelften.

Soorten gegeneraliseerde aanvallen:

 • Absence: u bent 'even weg', er is een bewustzijnsdaling die plots begint en eindigt.
 • Myoclonische aanval: korte aanval waarbij spieren plots samentrekken.
 • Tonico-clonische aanval: u verliest bewustzijn, verstijft, maakt schokkende bewegingen, lucht wordt uit longen geperst, kaakspieren zijn gespannen, schuimende mond.
 • Clonische aanval: schokken van spieren, meestal in armen en benen
 • Tonische aanval: u verliest het bewustzijn en spieren verstijven.
 • Atone aanval: u verliest het bewustzijn en spieren verslappen plots.

Refractaire epilepsie: als medicatie niet werkt

Epilepsie wordt behandeld met anti-epileptische medicatie. Ongeveer 30% van de mensen met epilepsie wordt niet aanvalsvrij, ondanks inname van anti-epileptica.

We spreken dan van refractaire epilepsie.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Medicatie om epileptische aanvallen onder controle te brengen. Uw arts kiest, afhankelijk van het soort aanvallen en de vorm van epilepsie, een geschikt medicijn met zo weinig mogelijk bijwerkingen.

 • Operatie waarbij de zone in de hersenen waar de epilepsie ontstaat (epileptogene zone) wordt verwijderd.

 • Elektrische stimulatie van hersenzenuw aan linkerkant van hals (nervus vagus) om epileptische aanvallen onder controle te krijgen, te doen verminderen of herstel te bevorderen.

 • Ketogeen dieet, bestaat vooral uit vet om vorming van ketonen te bevorderen die op hun beurt een rol spelen bij vermindering van epileptische aanvallen.
 • Diep hersenstimulatie (DBS), elektrische stimulatie van de anterieure kernen van de thalamus

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Klinisch neurologisch onderzoek
 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • De elektrische activiteit van de hersenen registreren met behulp van elektroden die op uw hoofd geplaatst worden.
 • Met elektroden die op het hoofd worden geplaatst, wordt de elektrische activiteit van de hersenen gedurende 24 uur geregistreerd. Tegelijkertijd wordt een video-opname gemaakt. Dit laat gelijktijdige studie toe van (epileptische) aanvallen geregistreerd op video en de veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen gemeten op EEG. 

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Bloedonderzoek
 • Genetische testen

Meer informatie

Brochures en films

Contact

Maak een afspraak

016 34 48 00 (volwassenen) of 016 34 39 91 (kinderen en jongeren)

Specialisten