Epilepsiechirurgie

Operatie waarbij de zone in de hersenen waar de epilepsie ontstaat (epileptogene zone) wordt verwijderd.

Criteria

Epilepsiechirurgie is enkel aangewezen voor geselecteerde patiënten met refractaire focale epilepsie.

Criteria om in aanmerking te komen voor epilepsiechirurgie zijn:

 • Aanvallen kunnen niet gecontroleerd worden met twee of meer anti-epileptische geneesmiddelen.
 • Slechts één letsel is verantwoordelijk voor de aanvallen.
 • Epileptogene zone of plaats waar de aanvallen beginnen: 
  • Kan nauwkeurig worden omschreven.
  • Ligt in niet eloquente cortex (hersenschors), zoals taalzones en hersenschors verantwoordelijk voor motoriek.

Complicaties en risico's

In ongeveer 1 procent van de gevallen veroorzaakt epilepsiechirurgie complicaties:

 • Verlamming van arm en been
 • Spraakmoeilijkheden
 • Verslechteren van geheugenfuncties
 • Zichtmoeilijkheden

Prechirurgische evaluatie

Er gebeurt vooraf altijd een grondige prechirurgische evaluatie.

 • Vragenlijst
  Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een preheelkundige evaluatie? Vul dan deze Engelstalige vragenlijst in, eventueel in samenspraak met uw huisarts of neuroloog.
 • Afwegen van risico's/voordelen
  Als blijkt dat u in aanmerking komt voor epilepsiechirurgie, dan heeft u 60 à 80 procent kans om na de operatie aanvalsvrij te worden. Als u aanvalsvrij wordt, zal u na verloop van tijd de anti-epileptische medicatie kunnen stoppen, beter functioneren en weer met de wagen rijden. Uw arts zal samen met u het risico van een ingreep afwegen tegen de risico´s van ongecontroleerde epileptische aanvallen gedurende vele jaren (kwetsuren, nevenwerkingen van medicatie en sociale implicaties van epilepsie).
 • Opname met verschillende onderzoeken en tests
  Gedurende 1 week moet u een reeks onderzoeken en testen ondergaan om te kijken of u aan alle criteria voldoet.
 • Multidisciplinaire evaluatie
  Een multidisciplinair team oordeelt of er met epilepsiechirurgie een grote kans op aanvalsvrijheid is, met een beperkt risico op blijvende neurologische schade.

Verloop en nazorg

De opname in het ziekenhuis start een dag voor de operatie. Op die dag worden preoperatieve testen uitgevoerd (bijvoorbeeld bloedafname, röntgenbeelden van de borstkas).

Duur:

 • Operatie: ca 4 uur
 • Opname: 1 week

De eerste dagen na de ingreep kunt u hoofdpijn hebben. Daarvoor geven we pijnmedicatie.

 • U kunt het werk hervatten na 1 à 2 maanden.
 • De medicijnen moet u gedurende twee jaar verder innemen. De dosis kan verminderd worden totdat er geen nevenwerkingen zijn.

Resultaten

Resultaten bij patiënten die epilepsiechirurgie ondergaan:

 • 65% aanvalsvrij, met belangrijke verbetering levenskwaliteit
 • 20% bijna aanvalsvrij
 • 9% belangrijke verbetering (vermindering van de aanvallen met meer dan 75 procent)
 • 6% geen verbetering na operatie

Brochures

Laatste aanpassing: 22 oktober 2021