Down syndroom

Aangeboren chromosomale afwijking. Personen met Down syndroom hebben een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, vertonen specifieke gelaatskenmerken en zijn klein van gestalte.

Afspraken

Symptomen

 • Ontwikkelingsvertraging
 • Lichte tot ernstige verstandelijke beperking
 • Hartproblemen
 • Visusproblemen
 • Gehoorproblemen
 • Schildklierproblemen
 • Maag-darmproblemen (obstipatie, coeliakie, reflux, ziekte van Hirschprung)
 • Genitaal: niet-ingedaalde teelballen
 • Tandproblemen: komen vaak voor en moeten systematisch opgevolgd worden
 • Neurologische problemen: spierzwakte op kinderleeftijd en op oudere leeftijd opsporen van vroegtijdige dementie
 • Voedingsproblemen, obesitas op oudere leeftijd
 • Groei: specifieke groeicurves zijn ontwikkeld voor personen met Down syndroom

Risicofactoren

De kans op een baby met Down syndroom neemt toe met de leeftijd van de moeder. 

Prenataal onderzoek: NIPT (niet invasieve prenatale test) of invasief prenataal onderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) kan aangeboden worden.

Drie genetische oorzaken

 • 95%, klassieke vorm met trisomie 21 in alle cellen, niet-erfelijk.
 • 3-4%, vorm met translocatie van chromosoom 21, wel erfelijk.
 • 1-2%, mozaïcisme, niet-erfelijk.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Specialisten

Laatste aanpassing: 18 september 2023