Diagnostische test aanvragen bij CME

Overzicht van instructies voor correcte staalafnames, aanvraagformulieren en doorlooptijden voor de verschillende diagnostische testen in onze laboratoria.

Prenataal onderzoek

1. Invasief prenataal genetisch onderzoek

Gericht prenataal DNA onderzoek gebeurt enkel wanneer één van de ouders (voor dominante en geslachtsgebonden aandoeningen) of beide ouders (voor recessieve aandoeningen) drager zijn van een specifieke genetische aandoening, en alleen na voorafgaande genetische raadpleging met de ouders. Gelieve voor uitzonderlijke gevallen of aandoeningen vooraf contact te nemen met het centrum.

PDF

2. NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan worden uitgevoerd vanaf de twaalfde zwangerschapsweek, maar steeds rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de test.

Lees meer over NIPT.

  Genetische dragerschapsscreening

  De genetische dragerschapsscreening is uitsluitend bedoeld voor koppels die in de toekomst zwanger willen worden.

  Algemeen verloop

  Aanvraag

  • Het CME voorziet specifieke aanvraagformulieren voor de verschillende diagnostische testen. Om eventuele fouten en vertragingen te voorkomen, worden bij voorkeur deze formulieren gebruikt, en moeten de aanvragen op een éénduidige wijze worden ingevuld.
  • De aanvrager dient het juiste staal af te nemen voor het gevraagde onderzoek. De instructies staan vermeld op de aanvraagformulieren, of kunnen telefonisch bekomen worden.
  • Elk staal moet voorzien zijn van een correcte identificatie (naam en geboortedatum van de patiënt).
  • Aanvragen kunnen door het laboratorium geweigerd worden, indien ze onvoldoende of onjuiste gegevens bevatten om een resultaat te bekomen dat voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria. Het laboratorium brengt in dit geval de aanvrager onmiddellijk op de hoogte.
  • Stalen verzenden naar: Centrum menselijke erfelijkheid (CME), UZ Leuven campus Gasthuisberg, Herestraat 49, B-3000 Leuven

  Uitvoering

  • Het laboratorium bepaalt de wijze waarop, de methode en de apparatuur waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, volgens de state-of-the-art procedures en gangbare standaarden.
  • Het laboratorium kan, indien een aanvraag zich uitstrekt tot diagnostische testen die buiten het aanbod van het laboratorium vallen, de aanvraag uitbesteden aan een ander laboratorium in binnen- of buitenland.
  • Het laboratorium zal de restanten van de stalen (meestal DNA, leukocyten of celculturen) na onderzoek bewaren overeenkomstig de eigen procedures, tenzij anders overeengekomen bij de aanvraag.

  Rekening

  • Genetisch onderzoek wordt terugbetaald volgens artikel 33 van het KB van 22 november 2012 of volgens artikel 33 bis van KB van 18.03.2011.
  • Het remgeld bedraagt momenteel 8,68 euro en wordt rechtstreeks gefactureerd aan de patiënt.
  Laatste aanpassing: 8 juli 2022