Lees toelichting bij deze aanvragen.

Cytogenetisch en moleculair onderzoek bij hemato-oncologische aandoeningen

 

Lees instructies voor staalname.

Extra informatie over de TruSight Next Generation Sequencing kit voor hematologische aandoeningen

 

Aanvragen voor cytogenetisch en moleculair(DNA)onderzoek voor erfelijke (constitutionele) aandoeningen en voor celkweek

Lees instructies voor staalname.

Aanvragen voor prenataal onderzoek

1. Invasief prenataal genetisch onderzoek

Gericht prenataal DNA onderzoek gebeurt enkel wanneer één van de ouders (voor dominante en geslachtsgebonden aandoeningen) of beide ouders (voor recessieve aandoeningen) drager zijn van een specifieke genetische aandoening, en alleen na voorafgaande genetische raadpleging met de ouders. Gelieve voor uitzonderlijke gevallen of aandoeningen vooraf contact te nemen met het Centrum.

2. NIPT

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) kan worden uitgevoerd vanaf de twaalfde zwangerschapsweek, maar steeds rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de test.

Meer informatie over NIPT kunt u terugvinden op onze website: www.uzleuven.be/nipt

Aanvraag- en toestemmingsformulier NIPT