Maak een afspraak

Symptomen

Het voornaamste kenmerk van brachialgie is uitstralende pijn vanuit de nek naar de arm (of beide armen).

Mogelijke oorzaken van brachialgie zijn:

Wanneer komt u naar spoed?

U komt best naar spoedgevallen als u één van onderstaande symptomen hebt.

 • Kachtvermindering in de arm
 • Ontstaan van onhandigheid
 • Gangmoeilijkheden

Onderzoeken

MR-scan of CT-scan van de wervelkolom is enkel nodig bij

 • Verwikkelde uitstralingspijn (krachtverlies of onhoudbare pijn ondanks adequate pijntherapie)
 • Blijvende ernstige klachten (langer dan 6 weken).

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Pijnmedicatie, (tijdelijke, kortdurende) aanpassing van de activiteit en eventueel kinesitherapie zijn meestal de aan te bevelen maatregelen in het begin.
 • Infiltratie, een gerichte injectie van lokale verdoving en cortisone rond de pijnlijke zenuwwortel om de pijn in de arm te verzachten en/of de diagnostiek te verfijnen.
 • Een heelkundige behandeling kan dringend aangewezen zijn bij krachtverlies of is een mogelijkheid bij blijvende invaliderende pijn. Hieronder vindt u mogelijke operaties.
 • Ingreep waarbij via een insnede vooraan in de hals de discus wordt verwijderd om de hernia of papegaaienbek weg te nemen en de zenuw en ruggenmerg vrij te maken. De discus wordt vervangen door een stuk bot of door bot in een kooitje, waardoor de aanpalende wervels aan elkaar vastgroeien. De chirurg voegt soms een plaat en schroefjes toe.

 • Ingreep waarbij via een kleine insnede achter in de hals een zijdelings gelegen hernia wordt verwijderd of waarbij het kanaaltje waarlangs de zenuw het wervelkanaal verlaat, wordt verbreed. De tussenwervelschijf blijft intact.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt deze signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • Meten van functie van uw spieren en zenuwbanen, meestal in ledematen, maar kan ook in aangezicht, keel, rug, bekkenbodem…

Contact

Maak een afspraak


Specialisten