Wat is anesthesie?

Anesthesie is een vorm van verdoving waarbij de functies van de belangrijke organen van uw kind door de anesthesist bewaakt en eventueel ondersteund worden, zodat het al slapend op een veilige manier door de procedure kan komen en zo goed mogelijk herstelt.

Wat is anesthesie?

Anesthesie betekent letterlijk 'niks voelen'. De meeste mensen associëren het met 'in slaap brengen'. Anesthesie is echter veel meer dan dat.

Tijdens de anesthesie worden de functies van de belangrijke organen van uw kind (hart, longen, nierfunctie, temperatuur ...) door de anesthesist bewaakt en eventueel ondersteund. Zo kan uw kind op een veilige manier door de procedure komen en zo goed mogelijk herstellen. 

Het ‘niks voelen’ kan op verschillende manieren gebeuren. 

Hoe veilig is anesthesie?

Door de moderne geneesmiddelen, anesthesietechnieken en bewakingsapparatuur, is anesthesie vandaag zeer veilig

Afhankelijk van de gezondheidstoestand van het kind voor de ingreep en de (geplande) procedure kan er een hoger risico op verwikkelingen zijn. 

  • Jongere kinderen lopen altijd een hoger risico op verwikkelingen dan oudere kinderen.
  • Zieke kinderen, kinderen die grotere en complexere chirurgische procedures ondergaan en kinderen die dringende ingrepen ondergaan lopen een hoger risico op verwikkelingen.

Meer voordeel dan risico 

Bij het plannen van een ingreep zal steeds het voordeel van de ingreep afgewogen worden tegenover de risico’s van de ingreep en de bijbehorende anesthesie. Meestal is het voordeel, door het bestaande gezondheidsprobleem, veel groter dan het risico op problemen.

Bij een kleine minderheid van de kinderen is dat niet zo. In dat geval kunnen de chirurg, de artsen die de medische aandoeningen van uw kind goed kennen en de anesthesist tijdens een multidisciplinair overleg bespreken welke de beste oplossing is voor uw kind. Het resultaat van deze bespreking kan aan u worden gecommuniceerd en kan u helpen een keuze te maken over het wel of niet uitvoeren van de procedure. 

Mogelijke problemen

De volgende tabel geeft een (niet-exhaustief) overzicht van de belangrijkste problemen die kunnen optreden tijdens en onmiddellijk na de anesthesie.

Probleem Hoe vaak komt het voor?

Rusteloos zijn

1 op 10 - heel dikwijls (1 iemand in de familie)
Misselijkheid en braken 1 op 10
Duizeligheid 1 op 10
Bronchospasme en Laryngospasme 1 op 100 - dikwijls (1 iemand in de straat)
Hoofdpijn 1 op 100
Longinfectie 1 op 1000 - ongebruikelijk (1 iemand in een dorp)
Beschadiging van de tanden 1 op 1000
Bewust zijn tijdens de operatie 1 op 1000 
Belangrijke allergie op medicatie

1 op 10.000 - zeldzaam (1 iemand in een kleine stad)

Belangrijke verwikkeling op lokale anesthesie 1 op 10.000
Belangrijke verwikkeling op sterke pijnstillers 1 op 10.000 
Hersenbeschadiging 

< 1 op 10.000 - heel zeldzaam (1 iemand in een grote stad) 

Overlijden < 1 op 10.000 

Anders gezegd: we kunnen stellen dat de kans op ernstige problemen na anesthesie veel kleiner is dan de kans op ernstige problemen wanneer u zich met de auto verplaatst. 

Heeft anesthesie een invloed op de (hersen)ontwikkeling van een kind?

Hierover verscheen enige tijd geleden heel wat in de media. Die informatie ging vooral om verontrustende studies bij proefdieren.

Intussen zijn er ook studies gebeurd bij mensen, waaruit blijkt dat eenmalige, korte anesthesie geen effect heeft op de hersenontwikkeling van een kind. 

Bij langdurige en/of herhaalde narcose zijn er zwakke bewijzen van een mogelijk effect op het gedrag en het leren van uw kind op een later tijdstip. Dat moet echter afgewogen worden tegenover de noodzaak van de procedure. Indien de ingreep en bijhorende anesthesie noodzakelijk is voor de gezondheid of de normale ontwikkeling van uw kind, is dit véél belangrijker dan het mogelijke kleine risico van problemen door de anesthesie. 

 

Kostprijs

De tarieven van de anesthesie en de terugbetaling ervan worden geregeld via een overeenkomst met het RIZIV en worden mee bepaald door de aard van de ingreep zelf. U mag ervan uitgaan dat alle anesthesisten van UZ Leuven voor hun volledige beroepsactiviteit geconventioneerd zijn.

 

 

Laatste aanpassing: 24 februari 2021