Voorbereiding op de anesthesie

Lees hier meer over het anesthesiedossier van uw kind, nuchter zijn en de inname van medicatie voor de ingreep.

Geïnformeerde toestemming

Zoals elke medische ingreep, kunt u ook een anesthesie weigeren. Een chirurgische ingreep waarvoor anesthesie noodzakelijk is, zal dan niet kunnen doorgaan.

U zal mondelinge en/of geschreven informatie krijgen over welk type anesthesie uw kind zal krijgen. Als u nog verdere vragen heeft, kan u contact nemen met de preoperatieve raadpleging anesthesie voor verduidelijking. Zo beschikt u over alle informatie die u toelaat een beslissing te nemen. Omdat uw kind minderjarig is, zal gevraagd worden dat de wettige vertegenwoordiger (vader en moeder of voogd) de toestemming tot narcose ondertekent.

Opstellen van een anesthesiedossier

De anesthesist zal het dossier van uw kind vooraf grondig bestuderen. De bedoeling daarvan is om de voorafgaande ziektes van uw kind en de gevolgen op de verschillende orgaansystemen vooraf te kennen. Die informatie zal de anesthesist helpen om uw kind veilig door de ingreep en anesthesie te begeleiden. Het laat ook toe om de risico’s, die verbonden zijn aan een bepaalde ingreep, beter in te schatten.

Vragenlijst

Vaak is niet alle informatie van het dossier van uw kind beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat over gegevens waarover een ander ziekenhuis beschikt. Daarom zal u gevraagd worden om een lijst in te vullen met verschillende vragen over de gezondheid van uw kind en die te bezorgen aan de raadpleging anesthesie. Daar wordt de lijst nagekeken. 

Als de anesthesist nog verdere vragen heeft of als er bijkomende onderzoeken nodig zijn, is het mogelijk dat u op een bijkomende raadpleging wordt uitgenodigd. We vragen van u als ouder een maximale inspanning om naar die raadpleging te komen. Als u hier door uitzonderlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn, probeert de anesthesist de avond voor de ingreep op de kamer langs te komen. Dat laatste heeft als nadeel dat bijkomende onderzoeken of multidisciplinair overleg dan vaak niet meer mogelijk is. Als de verantwoordelijke anesthesist vindt dat een veilige anesthesie en chirurgie onvoldoende kan gegarandeerd worden, is het mogelijk dat de geplande ingreep wordt uitgesteld tot alle informatie beschikbaar is.

Bij dringende operaties zal de anesthesist zich vooral baseren op de gegevens uit het dossier. Dat zal de anesthesist verder aanvullen met enkele gerichte vragen die u voor de start van de anesthesie zullen worden gesteld.

 

Nuchter zijn

De anesthesist zal vragen dat uw kind nuchter blijft. De reden daarvoor is dat uw kind bij het in slaap gaan de controle over het slikken verliest. Met een volle maag kunnen voedselresten uit de maag naar de longen lopen. Dat kan aanleiding geven tot een longontsteking die in de ergste vorm fataal kan aflopen.

Richtlijnen

Hieronder kan u de richtlijnen terugvinden voor het nuchter zijn. Die zijn opgesteld op basis van internationale richtlijnen. Ze houden rekening met een veilige periode van nuchter zijn, terwijl ze het ongemak en de nadelen van het nuchter zijn voor uw kind zoveel mogelijk proberen te beperken.

8 uur voor de procedure stop vetrijke maaltijd (= warme maaltijd, bv. frietjes met stoofvlees)
6 uur voor de procedure
  • stop lichte maaltijd (= licht ontbijt: bv. boterham met beleg (boter, confituur, choco, (smeer)kaas), yoghurt, ontbijtgranen, melk, koffie of thee)
4 uur voor de procedure stop melkvoeding (borst- en flesvoeding) bij baby's
1 uur voor de procedure stop het drinken van heldere dranken (= waar je kan doorkijken, bv. water, suikerwater, helder appelsap)

Er wordt steeds duidelijk gecommuniceerd hoelang uw kind nog mag eten of drinken voor de ingreep. Dat wordt berekent op basis van de bovenstaande richtlijnen en het geschatte tijdstip waarop de procedure zal doorgaan. 

Het is zeer belangrijk dat u deze richtlijnen correct opvolgt. Als uw kind toch niet nuchter is, moet u het dan ook zo snel mogelijk melden. De anesthesist en de chirurg bekijken dan of de operatie later op de dag kan worden gepland. Mogelijk heeft het als gevolg dat de ingreep wordt uitgesteld naar een latere datum. 

Dringende ingrepen

Bij urgente ingrepen kan het zijn dat uw kind (nog) niet nuchter is. De anesthesist zal samen met de chirurg bekijken wat de veiligste oplossing is: wachten tot uw kind nuchter is of de ingreep meteen laten doorgaan, omdat het uitstellen van de ingreep een nog groter risico met zich meebrengt dan het niet nuchter zijn. In dit geval is het mogelijk dat u niet mee mag naar de operatiezaal om het gezondheidsrisico van uw kind te beperken.

Medicatie voor de ingreep

De dienst anesthesiologie in UZ Leuven heeft op basis van wetenschappelijke literatuur en eigen expertise beslist om standaard geen kalmeermiddel voor te schrijven voor de narcose. De reden daarvoor is dat het bij de meeste kinderen onvoldoende voordelen biedt. 

In uitzonderlijke gevallen en in samenspraak met u als ouder, eventueel ook met uw kind, kan er toch een middel worden voorgeschreven om de angst te verminderen. Die medicatie wordt ingenomen met een beetje water of heldere vloeistof.

Thuismedicatie

Als uw kind thuis medicatie inneemt, bekijkt de kinderarts of het noodzakelijk is om die de dag van de ingreep in te nemen. Wanneer dit wel het geval is, mag die medicatie ingenomen worden met een beetje water of heldere vloeistof. De medicatie die uw kind thuis neemt, brengt u mee bij opname.

Als uw kind er niet in slaagt om zijn of haar medicatie met een heldere vloeistof in te nemen, maar hier bijvoorbeeld yoghurt voor nodig heeft, is het belangrijk om de anesthesist te verwittigen. Yoghurt blijft namelijk langer op de maag liggen dan water en dat heeft een invloed op het nuchter zijn van uw kind.

Wat als uw kind ziek is de week voor de operatie?

Contacteer dan uw huisarts en laat uw kind onderzoeken. Eventueel kan er al een behandeling worden gestart zodat het kind zich tegen de ingreep al beter voelt.

Vertoont uw kind de dag voor de ingreep een van de volgende symptomen?

  • ernstig hoesten
  • piepende ademhaling
  • koorts
  • overgeven
  • algemeen onwel zijn

Neem dan contact op met de raadpleging anesthesie in UZ Leuven (op weekdagen vóór 19 uur). In het weekend kan u terecht bij de telefooncentrale van campus Gasthuisberg en vraagt u om de anesthesist van wacht te spreken. De arts zal u adviseren over wat er moet gebeuren. In sommige gevallen wordt de ingreep uitgesteld voor de veiligheid van het kind.

Contactgegevens

Laatste aanpassing: 24 maart 2022