Soorten anesthesie voor kinderen

Er zijn verschillende vormen van anesthesie die bij een kind kunnen toegepast worden: algemene anesthesie, regionale anesthesie en sedatie.

Algemene anesthesie 

Meestal krijgt uw kind een algemene anesthesie. Dat betekent dat uw kind een combinatie van producten (pijnstillers, slaapproducten en eventueel ook spierverslappers) krijgt die ervoor zorgt dat uw kind in een diepe slaap valt.

Die medicatie kan toegediend worden via een masker en/of via een infuus. De toediening van de medicatie zal in aangepaste dosis worden verdergezet tot het einde van de procedure. Na het stopzetten zal uw kind ontwaken.

Tijdens de procedure voelt uw kind geen pijn en hij of zij zal zich de operatie, de behandeling of het onderzoek niet meer herinneren.

Algemene + regionale anesthesie

Algemene anesthesie kan ook in combinatie met regionale anesthesie gebeuren.

Dan wordt er een lokale verdoving uitgevoerd nadat uw kind in slaap is gebracht. Die zorgt ervoor dat de zenuwen, die pijn veroorzaken op de plaats van de procedure, verdoofd worden. Om dat te doen, wordt er via een naald een lokaal verdovend product ingespoten rond deze zenuwen. De zenuwen kunnen verdoofd worden op verschillende plaatsen van hun verloop: van de plaats waar ze in de rug het pijngevoel geleiden naar de hersenen (epidurale, spinale, caudale verdoving) tot op de operatieplaats zelf. De anesthesist beslist waar de zenuwen verdoofd worden op basis van zijn of haar kennis van de bezenuwing van de zone die wordt geopereerd.

Door deze bijkomende verdoving is er minder medicatie nodig om uw kind volledig in slaap te houden. Wanneer uw kind ontwaakt, zal het kind zich comfortabeler voelen doordat de plaats van procedure verdoofd is.

Regionale anesthesie

Soms krijgt uw kind alleen regionale anesthesie. Dat gebeurt vooral bij oudere kinderen.

Bij regionale anesthesie wordt de lokale verdoving geplaatst wanneer het kind wakker is. Voor de operatie start, testen we altijd of de verdoving voldoende is ingewerkt. Als de verdoving toch onvoldoende zou werken, kunnen bijkomende pijnstillers of een lichte algemene verdoving toegediend worden.

Tijdens de operatie zal uw kind wakker zijn, maar geen pijn voelen op de operatieplaats. Een licht gevoel van aanraking van het geopereerde gebied is soms aanwezig. Vaak treedt er krachtsverlies op in het verdoofde gebied. Indien de verdoving gebeurd is in de onmiddellijke nabijheid van het ruggenmerg, kan uw kind soms moeite hebben om te plassen. Die effecten gaan voorbij wanneer de verdoving is uitgewerkt.

Sedatie

Sedatie is een lichte vorm van algemene anesthesie die gebruikt wordt voor onderzoeken of behandelingen waarbij uw kind stil moet liggen of die door uw kind als onaangenaam worden ervaren. Uw kind zal lichtjes slapen en in sommige gevallen zelfs gewekt kunnen worden wanneer het wordt gestimuleerd. Uw kind zal zich achteraf weinig tot niks herinneren. Ook bij sedatie wordt uw kind tijdens de procedure continu bewaakt.

 

Laatste aanpassing: 24 februari 2021