MUCLA

In het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) kunt u terecht voor gehoor-, spraak-, taal- en leermoeilijkheden.

Aanmeldingsstop tot 1 september

Onze wachtlijst is op dit moment zo lang geworden dat het niet meer mogelijk is nog onderzoeken te plannen in 2022. Wij zijn daarom genoodzaakt om voorlopig een aanmeldingsstop door te voeren tot 1 september.

Concreet betekent dit:

 • De kinderen die al aangemeld werden en op de wachtlijst staan, worden chronologisch afgewerkt en zullen uitgenodigd worden wanneer ze aan de beurt zijn.
  Werd er ondertussen elders hulp opgestart of zijn de onderzoeken niet meer nodig? Laat ons dit dan weten, zodat we uw kind van de wachtlijst kunnen halen en er plaats vrijkomt voor andere kinderen.
 • Er worden voorlopig geen nieuwe patiënten toegevoegd aan de wachtlijst. U kunt voorlopig niet meer aanmelden voor diagnostiek.

We raden ouders aan contact op te nemen met de verwijzer en/of de kinderarts en het CLB om te bekijken waar ze wel terecht zouden kunnen met een vraag naar onderzoek. Bekijk dit handige overzicht van de centra voor ambulante revalidatie (CAR).

Is uw kind reeds getest op het MUCLA en raadden wij een follow-up onderzoek aan? Stuur ons dan een mail.

Vragenlijsten vooraf in te vullen

Bezorg ons 2 weken vóór uw afspraak de ingevulde vragenlijsten terug via mucla@uzleuven.be.

Vragenlijsten

PDF
Vragenlijst voor ouders
PDF - 936.43 Kb
PDF
Vragenlijst voor CLB
PDF - 244.97 Kb
PDF
PDF

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) behandelt:

 • Gehoorproblemen, inclusief cochleaire implantatie
 • Ontwikkelingsproblemen gerelateerd aan mondelinge taal bij kinderen tot 14 jaar
 • Ontwikkelingsdysfasie bij kinderen tot 14 jaar
 • Ernstige stem- of slikproblemen bij volwassenen

Voor de diagnose van andere problemen zoals ADHD, autismespectrumstoornissen of geïsoleerde gedragsproblemen verwijzen we u door naar UPC KU Leuven.

Waarvoor/wanneer kunt u niet bij ons terecht?

 • Voor het louter verkrijgen van attesten (bv: attest opstart monologopedie, dyslexie-attest)
 • Bij een geïsoleerde vraag naar leerproblemen/leerstoornissen
 • Voor de diagnosestelling van ASS (autismespectrumstoornis) of ADHD (aandachtsstoornis met hyperactiviteit), geïsoleerd gedragsprobleem
 • Indien reeds getest werd in ander Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). De wetgeving laat geen dubbele testing toe.
 • Indien er minder dan 1 jaar Nederlands taalaanbod geweest is (crèche/school).

Terugbetaling

Onderzoeken uitgevoerd in het MUCLA vallen onder een conventie en worden hierdoor grotendeels terugbetaald.

Tijdens uw eerste afspraak starten we de aanvraag voor de terugbetaling op.

Verloop

Dag van uw afspraak

Breng volgende informatie en documenten mee naar uw afspraak:

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de patiënt
 • Contactgegevens van:
  • Uw huisarts
  • De specialist die u voor dit onderzoek doorverwijst.
 • Verwijsbrief van een arts

Verloop van uw afspraak

Na uw aanmelding plannen we de nodige onderzoeken in. De onderzoeken worden gespreid over verschillende dagen, zodat er per dag maximaal 2 uur getest wordt.

Lees meer over de verschillende onderzoeken het verloop.

Logopedist?

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
MUCLA
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 29 april 2022