Transplantatie

UZ Leuven biedt alle soorten transplantaties aan om elke patiënt op het juiste moment de gepaste en hooggespecialiseerde zorg te geven.

Zorgverleners van verschillende disciplines werken samen, over de grenzen van het ziekenhuis heen en tussen de zorginstellingen onderling.

Operatie waarbij patiënten een lever van een donor krijgen.
Operatie waarbij u een gezonde nier van een overleden of levende donor krijgt. Niertransplantatie geeft goede resultaten en houdt weinig risico's in.
Operartie waarbij de alvleesklier (pancreas) van een overleden donor getransplanteerd bij een patiënt van wie de eigen pancreas niet meer voldoende functioneert.
Zeldzame en laatste behandelingsoptie voor patiënten met gecompliceerd darmfalen die een levensbedreigende aandoening ontwikkelen ten gevolge van totale parenterale nutritie (TPN).
Ingreep die een oplossing kan bieden voor zorgvuldig geselecteerde patiënten met terminaal hartfalen. Tijdens een harttransplantatie wordt het terminaal zieke hart vervangen door een gezond donorhart van een overleden persoon.
Een longtransplantatie is een ingrijpende gebeurtenis. Aan welke criteria en voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen? Wat kunt u doen tijdens het wachten op een geschikte donor? Hoe verloopt de eigenlijke operatie en nazorg? En hoe kunt u gezond leven met een nieuwe long.
Operatie van de luchtpijp (trachea) waarbij eerst een donorluchtpijp in de onderarm wordt ingeplant. Vervolgens wordt deze luchtpijp getransplanteerd naar de hals.
Bij levende donatie staat u tijdens uw leven een orgaan af, zoals een nier of een deel van uw lever. Door levende donatie vervalt de wachttijd voor de ontvanger, is er een betere voorbereiding mogelijk en moet het te transplanteren orgaan maar zeer kort bewaard worden.
Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).

Speciale soorten transplantaties

  • Gecombineerde transplantaties
  • Transplantaties bij kinderen
  • Levende donatie transplantatie
Laatste aanpassing: 2 februari 2024