Ziekten van de nierfilter

Glomerulopathy

Afspraken

Kindergeneeskunde

Soorten

De meest voorkomende ziekten van de nierfilter zijn: 

  • Nefrotisch syndroom
  • Aangeboren nefrotisch syndroom
  • Autoimmuun glomerulonephritis
  • Hemolytisch uremisch syndroom (HUS)
  • Atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS)
  • Alport syndroom 
  • Lupus nefritis 
  • IgA nefropathie & Henoch Schonlein nefritis
  • Henoch Schonlein nefritis
  • Vasculitis
Laatste aanpassing: 10 maart 2021