Maak een afspraak

 • 016 34 45 80 (nefrologie) of 016 34 38 22 (kindernefrologie)

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van aHUS zijn:

 • Vermoeidheid
 • Bloedarmoede
 • Diarree, misselijkheid
 • Kortademigheid
 • Nierfalen

Risicofactoren

Erfelijkheid: in meer dan de helft van de patiënten met aHUS worden er afwijkingen in het complementsysteem teruggevonden. 

Oorzaken

De ziekte wordt veroorzaakt door een abnormale werking van ons complementsysteem. Dit complementsysteem bestaat uit verschillende eiwitten die belangrijk zijn voor het herkennen en opruimen van onder meer bacteriën en virussen. Bij patiënten met aHUS is dit systeem ontregeld en overactief.

De eigen bloedvaten en bloedcellen worden dan beschadigd. Dit is vooral het geval in de bloedvaten van de nier en zo ontstaat er acuut nierlijden. Wanneer de ziekte niet onder controle raakt, kan dit leiden tot onherstelbaar nierfalen.

De ziekte kan uitgelokt worden door verschillende factoren zoals een bovenste luchtweginfectie, maag-darmontsteking, zwangerschap, hoge bloeddruk maar ook door bepaalde medicatie.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Eculizumab (Soliris ®), een antilichaam dat het eiwit c5 van het complementsysteem blokkeert en zo ervoor zorgt dat het systeem niet meer overactief is. In België kan dit toegediend worden na goedkeuring van de mutualiteit.
 • Plasmaferese
 • Vorm van nierdialyse waarbij een kunstnier buiten het lichaam (het hemodialyse-toestel) de zuivering van het bloed overneemt.

 • Vorm van nierdialyse waarbij uw eigen buikvlies wordt gebruikt als filter om afvalstoffen via spoelvloeistof uit het bloed te verwijderen.

 • Operatie waarbij u een gezonde nier van een overleden of levende donor krijgt. Niertransplantatie geeft goede resultaten en houdt weinig risico's in.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek (nierfunctie, bloedplaatjes, rode bloedlichaampjes, factoren complementsysteem)
 • Nierbiopsie
 • Genetisch onderzoek

Meer informatie

Links

Contact

Maak een afspraak

016 34 45 80 (nefrologie) of 016 34 38 22 (kindernefrologie)

Specialisten