Symptomen

De klachten of symptomen zijn zeer uiteenlopend en afhankelijk van de organen die in meer of mindere mate in het bloedvatontstekingsproces betrokken zijn. Dit is erg verschillend afhankelijk van het soort vasculitis.

 • Koorts en algemeen ziektegevoel zijn soms lange tijd aanwezig vooraleer orgaanbeschadiging optreedt. 
 • Vooral de huid (kleine bloedingen), de spieren en gewrichten, de nieren, de longen en het zenuwstelsel kunnen aangetast zijn. 
 • Het hart, de lever, de ogen en de neus-keel-oor streek zijn iets minder vaak aangetast.

Sommige patiënten hebben maar 1 maal in hun leven een opstoot van vasculitis, terwijl andere patiënten dan weer herhaalde opstoten hebben over meerdere jaren.

Soorten vasculitis

Er zijn heel wat soorten vasculitis en de ernst van de aandoening verschilt van patiënt tot patiënt: van mild tot invaliderend tot zelfs levensbedreigend.

Sommige vormen van vasculitis worden uitgelokt als reactie op medicatie of bepaalde infecties, of maken deel uit van een andere ziekte, zoals lupus of reumatoïde artritis.

 • Arteriitis temporalis (giant cell arteritis)
 • Ziekte van Takayasu
 • (peri)aortitis
 • Polyangiitis met granulomatose (Ziekte van Wegener) 
 • Microscopische polyangiitis
 • Churg-Strauss syndroom
 • Medicatie-geinduceerde ANCA-positieve vasculitis
 • Klassieke polyarteriitis nodosa
 • Kawasaki syndroom
 • Primaire vasculitis van het centrale zenuwstelsel
 • Ziekte van Behçet
 • Ziekte van Bürger
 • Cryoglobulinemische vascullitis
 • Hypocomplementemische uriticariële vasculitis
 • Henoch-Schönlein vasculitis
 • Medicatie- of infectie-geïnduceerde vasculitis (hypersensitivity vasculitis)
 • Syndroom van Goodpasture
 • Paraneoplastische vasculitis
 • Relapsing polychondritis
 • Syndroom van Cogan
 • Syndroom van Eales
 • Idiopatische cutane small-vessel vasculitis

Oorzaak

 • De oorzaak van vasculitis is niet gekend. 
 • Er wordt gedacht dat het om een auto-immuunziekte gaat, waarbij het immuunsysteem van de patiënt het eigen lichaam (in dit geval de bloedvaten) aanvalt.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloed- en urineonderzoeken
 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.