Ziekte van Alzheimer

Geleidelijk toenemende geheugenproblemen en aantasting van minstens één ander cognitief domein waardoor gewone activiteiten in het dagelijkse leven moeilijk of zelfs onmogelijk worden.

Afspraken

Symptomen

De voornaamste kenmerken van de ziekte van Alzheimer:

  • Geheugenproblemen: in het begin vooral nieuwe informatie vergeten.
    • Tijd en plaats niet meer weten.
    • Personen niet meer herkennen.
  • Moeilijkheden in het dagdagelijks functioneren (correct medicatiegebruik, financiële verrichtingen, de juiste weg vinden...).
  • Verminderd vermogen om georganiseerd te denken of te plannen.

Oorzaken

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door

  • Verlies van zenuwcellen in bepaalde delen van de hersenen, o.m. de hippocampus alsook zenuwcellen die de neurotransmitter acetylcholine afscheiden.
  • Neerslag van een bepaalde stof in de zenuwcellen, met name tau (neurofibrillaire kluwens).
  • Neerslag van een andere stof tussen de zenuwcellen, met name amyloidplaques.

Behandelingen

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 21 december 2023