Geneesmiddelen bijbestellen en afhalen

Als patiënt van UZ Leuven kunt u bij ons terecht voor geneesmiddelen. Lees welke voorwaarden daar aan verbonden zijn.

Enkel voor patiënten

De ziekenhuisapotheek van UZ Leuven is geen publieke apotheek zoals er zijn in uw stad of gemeente.

Conform een koninklijk besluit staat de ziekenhuisapotheek enkel in voor:

  • de verdeling en bereiding van geneesmiddelen voor patiënten die opgenomen zijn in UZ Leuven
  • de aflevering en/of bereiding van specifieke geneesmiddelen, gezondheidsproducten of medische materialen die niet in publieke apotheken te verkrijgen zijn voor patiënten die opgevolgd worden in UZ Leuven

U kunt dus enkel in de ziekenhuisapotheek terecht als u wordt opgevolgd in UZ Leuven en met een voorschrift van een arts die verbonden is aan UZ Leuven. Voor andere geneesmiddelen, therapieën en materialen verwijzen we u graag door naar uw vertrouwde (huis)apotheek.

Geneesmiddelen afhalen

Geneesmiddelen of gezondheidsproducten kunt u afhalen aan het loket van de ziekenhuisapotheek.

Kunt u zelf niet komen?

Ook uw mantelzorger of een familielid mag het nodige voor u komen afhalen. De ziekenhuisapotheek voorziet echter geen transport.

Wat brengt u mee?

Uw elektronische identiteitskaart (eID) of het origineel en geldig voorschrift (opgesteld door een arts verbonden aan UZ Leuven).

Papieren afdruk van uw medicatievoorschrift

Elektronisch voorschrift

Sinds september 2021 is het mogelijk dat medicatievoorschriften niet meer afgedrukt worden, maar meteen aan uw elektronische identiteitskaart worden gekoppeld. U hebt als patiënt of mantelzorger altijd het recht om toch nog een papieren afdruk ('het bewijs van elektronisch voorschrift') te vragen. De arts kan deze barcode ook naar uw persoonlijk e-mailadres of naar uw medisch dossier mynexuzhealth versturen, indien u dat wenst.

Infobrochure voor ambulante patiënten

Meer praktische informatie over onder meer de betaling en de wachttijden voor verschillende soorten geneesmiddelen vindt u in onderstaande brochure.

Laatste aanpassing: 7 juni 2022