UZ Leuven wordt Brits referentiecentrum

1 december 2019

Sinds kort is UZ Leuven een referentiecentrum voor Britse zwangere moeders die een kind verwachten dat een open ruggetje heeft en die afwijking willen laten opereren terwijl het kind nog in de baarmoeder zit. 

Patiënten uit Noord- en Midden-Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland zullen doorverwezen worden naar UZ Leuven wanneer ze voor een dergelijke ingreep kiezen. 

In België is die ingreep al mogelijk sinds 2012, in Engeland gebeurt de operatie voor spina bifida of een open ruggetje in de baarmoeder sinds een jaar in het University College London Hospitals, waar de artsen werden opgeleid door het Leuvense team voor foetale chirurgie. De Britse overheid besliste na een vergelijkende openbare aanbesteding dat UZ Leuven, naast het Londense ziekenhuis, een officieel Brits referentiecentrum wordt voor de komende drie jaar. 

Minder administratie

Voor de Britse patiënten, die ook voordien al naar ons ziekenhuis kwamen voor foetale ingrepen, betekent de erkenning een grote administratieve vereenvoudiging. Alles wordt voortaan voor hen geregeld, van terugbetaling van medische kosten tot hotelverblijf en vervoer naar Leuven. Een ongeboren kind opereren, blijft een drastische ingreep die risico’s inhoudt voor moeder en foetus. De operatie gebeurt alleen wanneer artsen er vast van overtuigd zijn dat het een onmiskenbaar voordeel oplevert voor de baby.
 

Laatste aanpassing: 9 juni 2021