Transplantatie

UZ Leuven biedt alle soorten transplantaties aan om elke patiënt op het juiste moment de gepaste en hooggespecialiseerde zorg te geven.

Zorgverleners van verschillende disciplines werken samen, over de grenzen van het ziekenhuis heen en tussen de zorginstellingen onderling.

Levertransplantatie

Operatie waarbij patiënten een lever van een donor krijgen.

Niertransplantatie

Operatie waarbij u een gezonde nier van een overleden of levende donor krijgt. Niertransplantatie geeft goede resultaten en houdt weinig risico's in.

Pancreastransplantatie

Operartie waarbij de alvleesklier (pancreas) van een overleden donor getransplanteerd bij een patiënt van wie de eigen pancreas niet meer voldoende functioneert.

Darmtransplantatie

Zeldzame en laatste behandelingsoptie voor patiënten met gecompliceerd darmfalen die een levensbedreigende aandoening ontwikkelen ten gevolge van totale parenterale nutritie (TPN).

Harttransplantatie

Ingreep waarbij het terminaal zieke hart wordt vervangen door een gezond hart van een donor.

Longtransplantatie: het volledige traject

Een longtransplantatie is een ingrijpende gebeurtenis. Aan welke criteria en voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen? Wat kunt u doen tijdens het wachten op een geschikte donor? Hoe verloopt de eigenlijke operatie en nazorg? En hoe kunt u gezond leven met een nieuwe long.

Tracheatransplantatie

Operatie van de luchtpijp (trachea) waarbij eerst een donorluchtpijp in de onderarm wordt ingeplant. Vervolgens wordt deze luchtpijp getransplanteerd naar de hals.

Levende orgaandonatie

Bij levende donatie staat u tijdens uw leven een orgaan af, zoals een nier of een deel van uw lever. Door levende donatie vervalt de wachttijd voor de ontvanger, is er een betere voorbereiding mogelijk en moet het te transplanteren orgaan maar zeer kort bewaard worden.

Stamceltransplantatie

Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).

Speciale soorten transplantaties

  • Gecombineerde transplantaties
  • Transplantaties bij kinderen
  • Levende donatie transplantatie
Laatste aanpassing: 21 juni 2023