Administratieve bepalingen

Overzicht van algemene en bijzonderder administratieve bepalingen (AAB en BAB)

Algemene administratieve bepalingen (AAB)

De algemene administratieve bepalingen (AAB) zijn van toepassing op alle opdrachten die in het kader van onroerende projecten binnen UZ Leuven worden uitgevoerd.

Door de werken aan te vatten wordt de ondernemer geacht kennis te hebben genomen van de algemene administratieve bepalingen en verbindt deze zich ertoe dit als deel van het contract te zullen naleven bij elke opdracht voor UZ Leuven.

Deze AAB zijn geïnspireerd op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels en van de concessies voor openbare werken.

  AAB

  Bijlages bij AAB

  PDF
  Voorblad technische fiche
  PDF - 96.28 Kb
  PDF
  Grenzen van aanneming
  PDF - 537.65 Kb
  PDF
  Regietarieven
  PDF - 147.31 Kb
  XLTX
  XLSM
  Model vorderingsstaat
  XLSM - 449.16 Kb
  PDF
  Voorblad plan van aanpak
  PDF - 86.65 Kb
  PDF
  Wijzigingsaanvraag
  PDF - 98.16 Kb

  Bijzondere administratieve bepalingen (BAB)

  Voor bepaalde projecten kunnen bijzondere administratieve bepalingen (BAB) worden uitgeschreven. In dit geval zijn - naast de AAB - ook de bepalingen van de BAB van kracht die afwijken van, of aanvullend zijn op de bepalingen van de AAB. Deze BAB worden desgevallend mee verstuurd met de documenten bij de prijsvraag.

  DOCX
  Sjabloon BAB
  DOCX - 159.51 Kb

  Voor zover bepaalde zaken niet worden geregeld door de AAB dan wel de BAB zijn de standaard bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels en van de concessies voor openbare werken van toepassing.

  Laatste aanpassing: 11 augustus 2020