Administratieve bepalingen

Overzicht van algemene en bijzonderder administratieve bepalingen (AAB en BAB)

Algemene administratieve bepalingen (AAB)

De algemene administratieve bepalingen (AAB) zijn van toepassing op alle opdrachten die in het kader van onroerende projecten binnen UZ Leuven worden uitgevoerd.

Door de werken aan te vatten wordt de ondernemer geacht kennis te hebben genomen van de algemene administratieve bepalingen en verbindt deze zich ertoe dit als deel van het contract te zullen naleven bij elke opdracht voor UZ Leuven.

Deze AAB zijn geïnspireerd op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels en van de concessies voor openbare werken.

AAB

Bijlages bij AAB

PDF
Voorblad technische fiche
PDF - 96.28 Kb
PDF
Grenzen van aanneming
PDF - 504.37 Kb
PDF
Regietarieven
PDF - 147.31 Kb
XLSX
XLSM
Model vorderingsstaat
XLSM - 486.75 Kb
PDF
Voorblad plan van aanpak
PDF - 86.65 Kb
PDF
Wijzigingsaanvraag
PDF - 98.16 Kb

Bijzondere administratieve bepalingen (BAB)

Voor bepaalde projecten kunnen bijzondere administratieve bepalingen (BAB) worden uitgeschreven. In dit geval zijn - naast de AAB - ook de bepalingen van de BAB van kracht die afwijken van, of aanvullend zijn op de bepalingen van de AAB. Deze BAB worden desgevallend mee verstuurd met de documenten bij de prijsvraag.

DOCX
Sjabloon BAB
DOCX - 159.51 Kb

Voor zover bepaalde zaken niet worden geregeld door de AAB dan wel de BAB zijn de standaard bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels en van de concessies voor openbare werken van toepassing.

Laatste aanpassing: 11 augustus 2020