Parkeren bij spoedgevallendienst

U kunt uw auto even aan de ingang van spoed laten staan om de patiënt veilig af te zetten. Daarna moet u uw voertuig parkeren op parking spoed. Voor deze parking gelden aangepaste tarieven en regels.

Brengen en halen in 'Kiss&Ride zone'

Aan de ingang kunt u even uw auto laten staan op de aangeduide plaatsen om de patiënt veilig af te zetten. Daarna moet u uw voertuig parkeren op parking spoed.

Parkeren op parking spoed

Parkeer uw wagen in 'parking spoed' in de ondergrondse parking. Parking spoed is in het groen afgebakend.

  • Patiënten van spoed of hun begeleider parkeren gratis op parking spoed. Vraag bij de onthaaldesk van spoed een uitrijticket.
  • Prijs: 25 euro per dag.

Bezoekers

Parkeer uw voertuig op de gewone bezoekersparking. Rijd dus niet naar de ingang van spoed.

  • Ga te voet naar de hoofdingang.
  • Volg in het ziekenhuis de bewegwijzering naar spoed: volg de pijl naar limoen; in de zone limoengroen neemt u de trap of lift naar niveau 0.

Wacht in de wachtruimte tot het bezoekuur begint.