Kamer- en ereloonsupplementen

Iedere patiënt betaalt remgeld op de verblijfskosten. Dat is een vast persoonlijk aandeel per ligdag, dat – ongeacht in welk type kamer u verblijft – wettelijk is vastgelegd. Daarnaast betaalt u in een eenpersoonskamer een kamersupplement en honorariumsupplement.

Kamersupplement

Als u kiest voor een eenpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend per ligdag.

Wanneer u om medische redenen verblijft op een eenpersoonskamer of wanneer u niet zelf om een verblijf op een eenpersoonskamer gevraagd hebt, betaalt u geen kamersupplement.

Honorariumsupplement

Uw behandelende arts rekent een supplement aan op de basishonoraria. In principe is dit supplement maximaal 150 procent van het basishonorarium. Bespreek dit op voorhand met uw behandelende arts.

Overzicht supplementen per type kamer

Type kamer Ereloonsupplement Kamersupplement
Gemeenschappelijke kamer Nee Nee
Eenpersoonskamer Tot 150% € 75 per dag

 

Het supplement is een meerprijs die u betaalt bovenop de standaardprijs voor een kamer. Bekijk de standaardprijzen voor een kamer

Laatste aanpassing: 22 februari 2024