Kamer- en ereloonsupplementen

Kamersupplement

Als u kiest voor een eenpersoonskamer wordt een kamersupplement aangerekend per ligdag. Wanneer u om medische redenen verblijft op een eenpersoonskamer of wanneer u niet zelf om een verblijf op een eenpersoonskamer gevraagd hebt, betaalt u geen kamersupplement.

Honorariumsupplement

Uw behandelende arts rekent een supplement aan op de basishonoraria. In principe is dit supplement maximaal 150 procent van het basishonorarium. Bespreek dit op voorhand met uw behandelende arts.

Type kamer Ereloonsupplement Kamersupplement
Gemeenschappelijke kamer Nee Nee
Eenpersoonskamer Tot 150% € 75 per dag

Laatste aanpassing: 20 juni 2022