Overzicht kosten opname

Lees meer over verblijfskosten, erelonen, kosten van geneesmiddelen en andere (niet-medische) kosten.

Verblijfskosten: wettelijk persoonlijk aandeel

Het grootste deel van de kosten voor uw ziekenhuisverblijf wordt door het ziekenfonds betaald. Zelf betaalt u altijd een forfaitair bedrag voor uw verblijf en uw verzorging. Dit is een vast bedrag per ligdag – ongeacht in welk type kamer u verblijft – dat wettelijk is vastgelegd.

  1e dag Vanaf dag 2 Vanaf dag 91
Rechthebbende
met voorkeurstarief
€ 6,76 € 6,76 € 6,76
Kind, persoon ten laste € 34,03 € 6,76 € 6,76
Langdurig werkloze
(alleenstaand of gezinshoofd)
en zijn persoon ten laste
€ 34,03 € 6,76 € 6,76
Rechthebbende met
persoon ten laste en
hun personen ten laste
€ 46,31 € 19,04 € 6,76
Andere rechthebbende € 46,31 € 19,04 € 19,04

Type kamer

De keuze van uw kamer bepaalt of u kamer- en ereloonsupplementen betaalt.

Lees meer over kamerkeuze.

Forfait terugbetaalbare geneesmiddelen

Per dag dat u opgenomen bent, betaalt u € 0,62 voor terugbetaalbare geneesmiddelen.

Dit bedrag is wettelijk bepaald en wordt altijd aangerekend, ongeacht of u zulke geneesmiddelen gebruikt hebt.

Honoraria of erelonen

Forfaits

Bij uw opname worden forfaitaire kosten aangerekend, ook als u geen gebruik maakt van deze diensten. 

Klinische biologie

Gewoon verzekerden betalen voor deze forfait € 7,44.

Hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds, dan betaalt u hiervoor niets zelf.

Medische beeldvorming en consultance 

Gewoon verzekerden betalen voor deze forfait € 6,20.

Hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds, dan betaalt u hiervoor € 1,98.

Technische verstrekkingen

Gewoon verzekerden betalen voor deze forfait € 16,40.

Hebt u recht op verhoogde tegemoetkoming van uw ziekenfonds, dan betaalt u hiervoor niets.

Honoraria

Alle artsen en erkende zorgverleners rekenen een honorarium of ereloon aan voor medische prestaties die vastgelegd zijn door het RIZIV. Het grootste deel van deze kosten betaalt uw ziekenfonds. Zelf betaalt u enkel het wettelijk persoonlijk aandeel (remgeld).

Laagvariabele zorg

Voor een aantal ingrepen en behandelingen, die weinig verschillen tussen patiënten en tussen ziekenhuizen, is een vast bedrag bepaald voor de honoraria die worden aangerekend. Dit financieringssysteem wordt laagvariabele zorg (LVZ) of global payment system with standardization (GPS-systeem) genoemd. 

Op uw factuur wordt de ingreep die onder dit systeem valt, weergegeven onder de rubriek "globale financiering”.

Ereloonsupplementen

Supplementen op deze honoraria betaalt u zelf. Ereloonsupplementen worden enkel aangerekend als u op eigen verzoek op een éénpersoonskamer verblijft. De supplementen bedragen maximaal 150 procent ten opzichte van het basisbedrag voor de verstrekkingen.

Lees meer over kamerkeuze.

Hulp van collega

Uw arts kan voor uw behandeling of ingreep beroep doen op de hulp van een collega. Daarom is het mogelijk dat er honoraria worden aangerekend voor een arts die u niet ontmoet hebt tijdens uw verblijf.

Apotheek

  • Geneesmiddelen
  • Prothesen
  • Implantaten
  • Andere medische hulpmiddelen

Afhankelijk van het product of het materiaal, zijn de kosten volledig of gedeeltelijk voor u. Vraag uw arts wat de te verwachten kosten zijn.

Andere leveringen

Andere leveringen zijn bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsmateriaal en ambulancevervoer. Deze leveringen worden apart aangerekend.

Niet-medische kosten

Niet-medische kosten die u tijdens uw verblijf maakt, zoals telefoongesprekken, pampers of een knipbeurt bij de kapper, vallen onder de categorie diverse kosten. Deze kosten betaalt u volledig zelf.

De prijslijst van niet-medische kosten vindt u in de opnameverklaring.

Kostenraming nodig?

Wilt u weten hoeveel uw opname zal kosten? Bekijk een kostenraming per ingreep.

Vragen en contact

Medische administratie
Laatste aanpassing: 22 februari 2024