Buitenlandse patiënten

Het is belangrijk om vooraf de nodige regelingen te treffen met uw ziekteverzekering. Zo moet u tijdens uw opname geen tijd verspillen aan administratieve en financiële aspecten. Zonder betalingsgarantie of voorschot kunnen wij geen opname voor u plannen.

Vraag betalingsgarantie voor alle kosten van uw opname

  1. Vraag aan uw ziekteverzekering een betalingsgarantie voor de totale kost van uw opname.
  2. Vermeld de opnamedatum op dit document.
  3. Het ziekenhuis bezorgt de totale factuur rechtstreeks aan uw ziekteverzekering.

Vraagt uw verzekering:

Geen betalingsgarantie voor alle kosten?

Is een betalingsgarantie voor de totale kosten van uw opname niet mogelijk? Dan vraagt u als EU-onderdaan een S2-document (vroeger E112) aan uw verzekering.

  • Het grootste deel van de factuur wordt rechtstreeks verrekend met uw ziekteverzekering.
  • U ontvangt thuis een factuur voor de kosten die u nog moet betalen. Deze factuur betaalt u zelf aan het ziekenhuis.
  • Via uw ziekteverzekering kunt u nadien eventueel (een deel van) deze kosten recupereren.

Vraagt uw verzekering:

Geen betalingsgarantie?

Kunt u geen van beide garanties voorleggen? Dan betaalt u bij uw opname een voorschot. Contacteer hiervoor onze dienst centrale dossieropvolging.

Uw opname verder voorbereiden

EU-onderdanen

Flowchart EU-burgers

Informatie voor EU-onderdanen

Niet-EU-onderdanen

Opname buitenlandse patiënten - niet-EU

Niet-EU-onderdanen

Brochure

Vragen en meer info

Medische administratie - centrale dossieropvolging
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020