Patiëntenbevraging: Vlaamse Patiëntenpeiling

Om de ervaringen van onze patiënten in kaart te brengen, maken we in UZ Leuven gebruik van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP).

Dit is een vragenlijst die werd ontwikkeld door de Vlaamse Overheid en het Vlaamse Patiëntenplatform die peilt naar verschillende elementen die belangrijk zijn tijdens een ziekenhuisopname of een ambulante opname.

Deze vragenlijst wordt in meer dan 50 ziekenhuizen in Vlaanderen afgenomen. Hierdoor weten we als UZ Leuven hoe we het doen in vergelijking met andere ziekenhuis, en waar we nog stappen vooruit kunnen zetten.

VPP als start van een verbetertraject

Op basis van de scores die onze patiënten ons toekennen, gaan we in UZ Leuven aan de slag om verbeteracties op te zetten. We doen dit zowel ziekenhuisbreed, als op de verschillende verpleegafdelingen.

De VPP invullen

We willen graag weten hoe onze patiënten hun verblijf in het ziekenhuis hebben ervaren. Op deze manier kunnen we immers stappen zetten om onze zorg en dienstverlening nog beter te maken!

Elke patiënt die in UZ Leuven opgenomen wordt, of in een daghospitaal verblijft, krijgt een uitnodiging om de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP) in te vullen. Voor onze pediatrische patiënten vragen we aan de ouders om deze vragenlijst in te vullen. Dit kan op twee manieren:

Tijdens uw verblijf, via het Octopuz-scherm

U krijgt tijdens uw ziekenhuisverblijf op geregelde tijdstippen op het Octopuz-scherm een verzoek om de vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst ook terugvinden door op het
scherm naar ‘mijn dossier’ en vervolgens naar ‘enquêtes’ te gaan.

Na uw ontslag, via www.mynexuzhealth.be

U krijgt op het moment van uw ontslag een e-mail thuisgestuurd. Daarin staan de instructies om de vragenlijst in te vullen.

Resultaten

U kunt de resultaten voor UZ Leuven, alsook alle andere ziekenhuizen waar de VPP wordt afgenomen, terugvinden via de website www.zorgkwaliteit.be. Neem zeker zelf eens een kijkje!

Laatste aanpassing: 21 maart 2023