Pulmonale trombo-endarteriëctomie (PTEA)

Tijdens een PTEA-behandeling worden de grote longvaten chirurgisch geopend om bloedklonters en littekenweefsel te verwijderen. Dit resulteert in een normalisatie of verlaging van de druk in de longcirculatie.

Indicatie

Chronische Trombo-Embolische Pulmonale Hypertensie (CTEPH) ontstaat als gevolg van chronische longembolen. Hierbij obstrueren bloedklonters de longvaten gedeeltelijk of volledig waardoor het hart veel harder moet pompen om het bloed tot in de longen te brengen. Bijgevolg ontstaat een abnormaal hoge bloeddruk in de longcirculatie.

Onbehandeld is CTEPH een progressieve aandoening met een slechte prognose. Vroegtijdige diagnose en behandeling zijn daarom essentieel.

Of een patiënt met CTEPH al dan niet in aanmerking komt voor pulmonale trombo-endarteriëctomie, is afhankelijk van de symptomen van de patiënt, de anatomische lokalisatie en de uitgebreidheid van de ziekte en van de ernst van de pulmonale hypertensie. Ook de klinische toestand van de patiënt en eventuele co-morbiditeiten spelen steeds mee in de beslissing tot operatie.

Verloop

Duur: de operatie duurt gemiddeld 6 uren en wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de stolsels varieert de duur van de operatie.

  • De borstkas wordt geopend via sternotomie: het borstbeen wordt in de lengte doormidden gezaagd.
  • Vervolgens neemt de hart-longmachine de functie van hart en longen tijdelijk over en kan het hart worden stilgelegd.
  • De longslagader wordt chirurgisch geopend waarna de binnenwand, inclusief het eventuele bloedstolstel (trombus), zorgvuldig wordt verwijderd. Dit proces noemen we trombo-endarteriëctomie.

Een succesvolle operatie resulteert in een verlaging of normalisatie van de druk in de longcirculatie wat gepaard gaat met verbetering van de functionele inspanningscapaciteit en levensverwachting van de patiënt.

Afspraken

Cardiale heelkunde
Laatste aanpassing: 19 januari 2023