Pulmonale endarteriëctomie (PEA)

Tijdens een PEA-behandeling worden de grote longvaten chirurgisch geopend om bloedklonters en littekenweefsel te verwijderen. Dit resulteert in een normalisatie of verlaging van de druk in de longcirculatie.
Pulmonale endarteriëctomie PEA

Guth S, et al. Ann Cardiothorac Surg 2022:1 1:180-188.

Indicatie

Chronische Trombo-Embolische Pulmonale Hypertensie (CTEPH) ontstaat als gevolg van longembolen die niet door het lichaam afgebroken worden maar verlittekenen. Dit weefsel gaat de longvaten volledig of gedeeltelijk verstoppen waardoor het hart veel harder moet pompen om het bloed doorheen de bloedvaten van de longen te sturen. Bijgevolg ontstaat een abnormaal hoge bloeddruk in de longcirculatie.

Onbehandeld is CTEPH een progressieve aandoening met een slechte prognose. Vroegtijdige diagnose en behandeling zijn daarom essentieel. Of een patiënt met CTEPH al dan niet in aanmerking komt voor pulmonale endarteriëctomie is afhankelijk van de symptomen van de patiënt, de anatomische lokalisatie, de uitgebreidheid van de ziekte en de ernst van de pulmonale hypertensie. Ook de klinische toestand van de patiënt en eventuele co-morbiditeiten spelen steeds mee in de beslissing tot operatie.

Verloop van de operatie

  • Tijdens een PEA-operatie wordt de borstkas geopend via sternotomie (openen van het borstbeen op de middellijn).
  • Vervolgens neemt de hart-longmachine de functie van hart en longen tijdelijk over en kan het hart worden stilgelegd.
  • De longslagader wordt chirurgisch geopend waarna de binnenwand, inclusief de verlittekende bloedklonters, zorgvuldig wordt verwijderd. Dit proces noemen we de endarteriëctomie.
  • Nadien wordt de hart-longmachine gestopt. Uw hart gaat opnieuw kloppen.

De operatie duurt gemiddeld 6 uren en wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte varieert de duur van de operatie.

Een succesvolle operatie resulteert in een verlaging of normalisatie van de druk in de longcirculatie wat gepaard gaat met verbetering van de functionele inspanningscapaciteit en levensverwachting van de patiënt.

Meer over het verloop van uw operatie

Klik hier voor meer informatie over het verloop van een hartoperatie. 

Hoe verloopt een hartoperatie?

Afspraken

Cardiale heelkunde
Laatste aanpassing: 5 februari 2024