Wetenschappelijk onderzoek in het protontherapiecentrum

Soort onderzoek

Het protontherapiecentrum bestaat uit 2 ruimtes, ook wel bunkers genoemd. De ene wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten en klinisch onderzoek, de andere voor meer toegepast, preklinisch onderzoek.

In de huidige opstelling zijn ook twee afzonderlijke deeltjesversnellers voorzien: een voor de klinische bunker en een voor de onderzoeksbunker. Zo kunnen beide bunkers volledig onafhankelijk van elkaar functioneren.

Deze unieke opstelling biedt meerdere voordelen:

  • Onderzoek kan worden uitgevoerd tijdens de werkuren.
  • Complexe proefopstellingen kunnen enige tijd blijven staan.
  • Preklinisch onderzoek op cellen en proefdieren is mogelijk.

In het kader van onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het aantal patiënten die met protontherapie kunnen behandeld worden, zullen ook heel wat klinische studies uitgevoerd worden. Deze omvatten:

  • Planningsstudies: door gebruik te maken van wiskundige modellen kan voor een individuele patiënt de mogelijke reductie in bijwerkingen voorspeld worden wanneer men gebruik zou maken van protontherapie in plaats van fotontherapie. Er zullen klinische studies worden opgezet om deze modellen te verfijnen en te valideren.
  • Gerandomiseerde studies om de meerwaarde van protontherapie in vergelijking met fotontherapie op vlak van tumorcontrole aan te tonen.
  • Registratie studies: het doel van dergelijke registratie studies is meer kennis te verzamelen over de uitkomst van de behandeling met protontherapie zoals tumorcontrole en eventuele (late) bijwerkingen (vb. E2-RADIatE – ParticleCare cohort).

Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met verschillende nationale en internationale toonaangevende academische centra en onderzoeksinstituten (zoals o.a. SCK∙CEN, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol), alsook met industriële partners (zoals IBA, de leverancier van het protontherapietoestel). Het protontherapiecentrum maakt ook deel uit van het European Particle Therapy Network’ (EPTN).

Deelname aan onderzoek

Als u in aanmerking zou komen voor deelname aan een bepaalde studie, zal de behandelende radiotherapeut-oncoloog of onderzoeker u vragen hieraan deel te nemen. Hij/zij zal u, zowel mondeling als schriftelijk, informeren over het onderzoek.

Uw deelname aan een studie gebeurt vrijwillig en mag nooit onder druk gebeuren. Dit betekent dat u het recht hebt om niet deel te nemen aan de studie. Uw beslissing zal geen invloed hebben op de relatie met de onderzoeker of uw behandelende arts, noch op de kwaliteit van uw toekomstige medische zorgen.

Registratie gegevens

In het kader van de terugbetaling van de protontherapie behandeling door het RIZIV/INAMI is er ook verplichte registratie van (follow-up) gegevens bij de Stichting Kankerregister.

Onderzoeksprojecten

Enkele voorbeelden van lopende onderzoeksprojecten waaraan PARTICLE actief deelneemt:

Laatste aanpassing: 7 april 2022