Klinische ladder voor verpleegkundigen

Wil je als verpleegkundige liever een lijnfunctie en leidinggevende verantwoordelijkheden opnemen? Ook dat kan.

Verpleegkundigen in UZ Leuven kunnen zich behalve op een functie als verpleegkundige ook toeleggen op een meer onderzoeksmatige loopbaan of op een gespecialiseerde functie in de zorg. UZ Leuven hanteert een klinische ladder voor verpleegkundigen om duidelijkheid te scheppen in de verschillende mogelijkheden.

Afdelingsverpleegkundige 

Als afdelingsverpleegkundige ben je verbonden aan een bepaalde afdeling binnen het ziekenhuis. Zo bouw je expertise op binnen de pathologieën die aan bod komen op die afdeling. De afdelingsverpleegkundige staat in voor alle verpleegkundige handelingen die eigen zijn aan de afdeling. 

Referentieverpleegkundige

De referentieverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die zich binnen een afdeling verdiept in bepaalde deelaspecten van de zorg of zorgorganisatie. 

Referentieverpleegkundigen krijgen de nodige ondersteuning van de verpleegkundig consulent en/of verpleegkundig specialist om hun rol met kennis van zaken te kunnen invullen. 

De bestaande referentiedomeinen binnen UZ Leuven zijn:

  • wondzorg
  • palliatieve zorg
  • ziekenhuishygiëne
  • pijn
  • dringende hulpverlening 
  • mentorschap 

In UZ Leuven zijn een 250-tal referentieverpleegkundigen aan het werk. 

Verpleeg- of vroedkundig consulent (VC)

De functie van de verpleeg- of vroedkundig consulent gaat een stapje verder. Waar de referentieverpleegkundige zijn specialisatie ten dienste stelt van de eigen afdeling, heeft de VC zich nog verder verdiept in de gespecialiseerde materie, waardoor er ook buiten de eigen afdeling een beroep wordt gedaan op zijn expertise.

De VC treedt buiten de klassieke grenzen van de verpleegkunde en werkt nauw samen met de arts, de sociaal werker, de psycholoog en andere paramedici.

VC's worden vaak ingeschakeld in de educatie en opleiding van patiënten en van andere zorgverleners binnen de eigen expertise. Zo kunnen ze ook betrokken worden bij de wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de verpleegkundig specialist. 

Als verpleegkundige kan je doorgroeien tot VC wanneer je een bachelor in de verpleegkunde hebt.

In UZ Leuven zijn 150 verpleeg- en vroedkundig consulenten aan het werk.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialisten kunnen op verschillende manieren worden ingezet:

  • ziekenhuisbreed (bv. pijn, wondzorg)
  • specifiek per pathologie (bv. congenitale cardiologie, longtransplantatie ...)
  • specifiek per discipline (bv. abdominale heelkunde, traumatologie ...) 

De verpleegkundig specialist integreert de nieuwste onderzoeksbevindingen in de dagelijkse praktijk en werkt zelf actief aan innovatieve onderzoeks- en praktijkprojecten binnen zijn discipline.

Via opleiding en consulting probeert de verpleegkundig specialist op een wetenschappelijk onderbouwde wijze de kwaliteit van de zorg te verbeteren, met aandacht voor de ethische zorgaspecten en voor de samenwerking met andere disciplines.

Daarnaast is de verpleegkundig specialist een coach, waar zowel patiënten, artsen als verpleegkundigen een beroep op kunnen doen. De verpleegkundig specialist blijft deels actief in de zorg, waardoor die een goed zicht behoudt op de noden, maar ook op de implicaties van veranderingen op zorgvrager en zorgverlener. 

Om de functie van verpleegkundig specialist te kunnen uitvoeren, heb je een master in de verpleegkunde nodig.

In UZ Leuven zijn een 40-tal verpleegkundig specialisten aan het werk. Bekijk de volledige lijst van verpleegkundig specialisten en hun specialisaties. 

Projectmedewerker

Als verpleegkundige kun je ervoor kiezen om een kortere of langere periode als projectmedewerker ingeschakeld te worden voor de uitwerking van een specifiek project. Bijvoorbeeld het uittekenen van klinische paden of het ontwikkelen van een geïnformatiseerd verpleegdossier. 

Verpleegkundige in het management: hiërarchische ladder

Naast kansen om je te specialiseren, kun je als verpleegkundige in UZ Leuven ook kiezen voor een loopbaan als leidinggevende binnen het management. 

 

Laatste aanpassing: 25 augustus 2022