Klinische ladder voor verpleegkundigen

Wil je als verpleegkundige liever een lijnfunctie en leidinggevende verantwoordelijkheden opnemen? Ook dat kan.

Niet elke verpleegkundige die wil doorgroeien kiest voor een hiërarchische doorgroei. Verpleegkundigen in UZ Leuven kunnen zich ook gaan toeleggen op een meer onderzoeksmatige loopbaan, of op een gespecialiseerde functie in de zorg. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden.

Clinical trial assistent

De clinical trial assistent werkt samen met een medicus aan een onderzoek, waarin ook verpleegkundige aspecten aan bod komen: de patiënt moet uitleg krijgen, er moeten bloedafnames gebeuren, observaties worden doorgevoerd, enzovoort.

Referentieverpleegkundige

De referentieverpleegkundige verdiept zich binnen een afdeling in bepaalde deelaspecten van de zorg of zorgorganisatie.

Wondzorg is hier een mooi voorbeeld van: zijn er problemen bij de verzorging van moeilijke wonden, dan kunnen verpleegkundigen een beroep doen op de expertise van de referentieverpleegkundige.

Referentieverpleegkundigen krijgen de nodige inhoudelijke ondersteuning om hun rol met kennis van zaken te kunnen vervullen.

Verpleegkundig consulent

De functie van de verpleegkundig consulent gaat een stapje verder. Waar de referentieverpleegkundige zijn specialisatie ten dienste stelt van de eigen afdeling, heeft de verpleegkundig consulent zich nog verder verdiept in de gespecialiseerde materie, waardoor er ook buiten zijn eigen afdeling een beroep wordt gedaan op zijn expertise.

Hij treedt buiten de klassieke grenzen van de verpleegkunde en werkt nauw samen met de arts, de maatschappelijk werker en andere paramedici.

Verpleegkundig consulenten worden ook vaak ingeschakeld in de educatie en opleiding van patiënten en van andere zorgverleners, en kunnen betrokken worden bij de wetenschappelijke onderzoeksprojecten van de verpleegkundig specialist.

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig specialisten kunnen zowel ziekenhuisbreed (bijv. pijn, wondzorg) als pathologiespecifiek (bv. congenitale cardiologie, longtransplantatie) worden ingezet.

De verpleegkundig specialist integreert de nieuwste onderzoeksbevindingen in de dagelijkse praktijk en werkt zelf actief aan innovatieve onderzoeks- en praktijkprojecten binnen zijn discipline.

Via opleiding en consulting probeert hij op een wetenschappelijk onderbouwde wijze de kwaliteit van de zorg te verbeteren, met aandacht voor de ethische zorgaspecten en voor de samenwerking met andere disciplines.

Daarnaast is de verpleegkundig specialist een coach, waar zowel patiënten, artsen als verpleegkundigen een beroep op kunnen doen. De verpleegkundig specialist blijft met een been in de zorg staan, zodat de voeling met de zorg in zijn werk behouden blijft.

Project- en stafmedewerker

Verpleegkundigen kunnen er ten slotte ook voor kiezen om voor een kortere of langere periode als project- of stafmedewerker te worden ingeschakeld bij de uitwerking van een specifiek project zoals het uittekenen van klinische paden of het ontwikkelen van een geïnformatiseerd verpleegdossier.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020